Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення Попаснянської міської ради..."  № 101/4-101 від 21.12.2018р. 
Документ №101/4 від 21.12.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна
Рішення міської ради  №13/10 від 14.07.2011р. Чинний

 
Історія документа

21.12.2018p. - Набрання чинності

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
 
від 21.12.2018  № 101/4
м. Попасна
 

Про внесення змін до рішення

Попаснянської міської ради

від 14.07.2011 № 13/10 «Про затвердження

Правил благоустрою території міста Попасна» (зі змінами)


З метою поліпшення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста Попасна в належному стані, приведення у відповідність до чинного законодавства, відповідно до ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п. 44 ч.1  ст. 26, ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Додаток до рішення Попаснянської міської ради від 14.07.2011                        № 13/10 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Попасна» (зі змінами), викласти в новій редакції (додається).
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять другої сесії міської ради від 25.10.2012 № 32/5 «Про внесення змін до рішення міської ради шостого скликання від 14.07.2011 р. № 13/10  «Про затвердження Правил благоустрою території м. Попасна».
 3. Дане рішення набуває чинності  з дня його офіційного оприлюднення в газеті «Попаснянський вісник».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних  відносин та охорони довкілля. 

                  

Міський голова                                                                       Ю.І. ОнищенкоДодаток

до рішення міської ради

від 21.12.2018   №101/4«Додаток

   до рішення міської ради

                                                    від 14.07.2011 р. № 13/10


ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОПАСНА


Розділ 1. Загальні положення

 1. Правила благоустрою території міста Попасна (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Попасна, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.
 2. Правовою основою Правил є наступні нормативно-правові акти:


 • Конституція України;

Закони України:

 • «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • «Про благоустрій населених пунктів»;
 • «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • «Про відходи»;
 • «Про охорону атмосферного повітря»;
 • «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
 • «Про охорону культурної спадщини»;
 • «Про рекламу»;
 • «Про дорожній рух»;
 • «Про карантин рослин»;
 • «Про житлово-комунальні послуги»;
 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 № 559 «Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

Інші нормативно-правові акти:

 • Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009  № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень»;

-        Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів»;

-        Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 № 105;

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів».

-        інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3.        Об’єкти благоустрою міста Попасна  використовуються відповідно до їх
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

 1. Організацію благоустрою міста Попасна забезпечує виконавчий комітет Попаснянської міської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території міста Попасна.
 2. Повноваження Попаснянської міської ради, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.
 3. Попаснянська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
 4. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
 1. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», чинного законодавства України.
 2. Правила містять загальнообов’язкові на території міста Попасна норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинними нормативно-правовими актами України.
 3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:
 • Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754;
 • Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 за № 405/12279;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697;
 • Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.201 за № 457/19195;
 • ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

1.11. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

1.12. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за                            № 378/1403.

1.13. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

1.14. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

1.15. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

1.16. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

1.17. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.18. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.10.2012 № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19.11.2012 за № 1937/22249.


Розділ 2. Визначення термінів


2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

 • Автомобільна дорога (вулиця) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.
 • Балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

-        Благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 • Бульвар – озеленена територія, вулиці з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.
 • Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з відбудови втрачених об’єктів культурної спадщини за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.
 • Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
 • Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах міста.
 • Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
 • Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
 • Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

-         Елементи благоустрою:

 1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 2. зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 3. будинки та споруди, їх фасади;
 4. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 5. будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
 6. комплекси та об'єкти монументального мистецтва;
 7. спортивні споруди;
 8. обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 1. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 2. технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;
 3. засоби та обладнання зовнішньої реклами;
 4. ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;
 5. телефонні автомати загального користування;
 6. тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності або некомерційного призначення;
 7. шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів,
 8. урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
 1. садові лави;
 2. вуличні годинники, меморіальні дошки;
 3. громадські вбиральні;
 4. інші елементи благоустрою міста Попасна.
 • Замовник будівельних робіт — особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
 • Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
 • Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
 • Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.
 • Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

- Тимчасова     споруда      торговельного,      побутового, соціально-культурного чи   іншого   призначення   для   здійснення підприємницької   діяльності –   одноповерхова    споруда,    що виготовляється  з  полегшених  конструкцій  з урахуванням основних вимог до  споруд,  визначених  технічним  регламентом  будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

- Управитель багатоквартирного будинку (управитель) – фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

- Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами і іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

- Санітарне очищення — комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства .

- Механізоване прибирання — прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

- Місце для організації ярмарку – об'єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

- Мала архітектурна форма –  це елемент декоративного чи  іншого оснащення об’єкта благоустрою.

     До малих архітектурних форм належать:
     1) альтанки, павільйони, навіси;
     2) паркові арки (аркади) і колони (колонади);
     3) вуличні вази, вазони і амфори;
     4) декоративна та ігрова скульптура;
     5) вуличні меблі (лавки, лави, столи);
     6) сходи, балюстради;
     7) паркові містки;
     8) огорожі, ворота, ґрати;
     9) інформаційні стенди, дошки, вивіски;

     10) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

     11) павільйони зупинок громадського транспорту
     12) інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

- Об’єкти благоустрою — сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, іншого призначення:

1) території загального користування:

-        парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

 • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари;
 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
 • кладовища;
 • місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);
 • місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;
 • інші території загального користування в межах міста Попасна;
 1. прибудинкові території;
 2. території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4)        території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та
закріплені за ними території на умовах договору, території санітарно-захисних зон;

5)        інші території в межах міста Попасна.

- Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда, комплекс, і їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

- Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку (далі -  ОСББ)  -  юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного будинку  для  сприяння використанню  їхнього  власного  майна  та управління, утримання і використання спільного майна.

- Пам’ятник – об'єкт культурної спадщини, який внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

-        Парк — самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

- Паспорт опорядження фасаду — складова частина проектної документації, в якій визначається матеріал оздоблення, технологія опорядження, колірні рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури та будівництва.

- Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

- Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

 • Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, бігборди, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами належать опори, блоки тощо.
 • Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
 • Ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б)        капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних із відновленням або
покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або
огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

- Ручне прибирання — прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду, лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

- Сквер — упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.

- Сад (мікрорайонний сад) — упорядкована ділянка з вертикальними фруктовими насадженнями, призначена для вирощування та збору фруктової продукції.

- Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

-        Суб’єкти у сфері благоустрою міста Попасна – учасники відносин у сфері благоустрою міста Попасна, а саме: орган державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та галузевої належності, органи самоорганізації населення, громадяни.

 • Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах міста.
 • Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих Правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.
 • Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи із забезпечення експлуатації і ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і Правил згідно з чинним законодавством.
 • Фасад — обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці чи головного входу.
 • Ярмарок – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.
 • Гараж – захисна споруда для автомобілів, мотоциклів та т.п.
 • Піротехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.
 • Піротехнічні вироби побутового призначення – вироби, що їх подають населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використовуються з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров’я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу.
 • Феєрверк — порохові піротехнічні вироби, при спалюванні яких утворюються кольорові декоративні вогні.
 • Салют – кероване приведення в дію піротехнічних виробів. Професійний феєрверк (салют) – це піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення.
 • Пожежна охорона — сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
 • Пожежна безпека — стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
 • Засоби протипожежного захисту — технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.
 • Паркування – розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування.
 • Відведені майданчики для паркування – майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху».
 • Власник – фізична або юридична особа, яка має право власності на майно, забезпечує управління і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законодавством.

Зелені насадження міста поділяються на: загального користування – озеленені упорядковані території, призначені для відпочинку міського населення, з вільним доступом (міську та районні парки, парки культури і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші);

обмеженого користування — насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров я, промислових підприємств, складських територій та інші;

спеціального призначення — насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях ботанічних і зоологічних садів, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, насадження розсадників, квітникарських господарств; пришляхові насадження в межах міста.

- Суб’єкти у сфері благоустрою міста Попасна – учасники відносин у сфері благоустрою міста Попасна, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадські формування, громадяни.

-        Паспорт благоустрою об’єкта – графічна документація, в якій визначаються межі та площа закріпленої території, вимоги щодо благоустрою та утримання даної території, вимоги щодо ремонту будівель та споруд.

-  Інші терміни у цих Правилах вживаються у значенні, визначеному кодексами України, Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про планування і забудову територій», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про поховання та похоронну справу», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про автомобільні дороги», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», нормативно-правовими актами: «Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9-99», «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», СН 3077-84 «Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських споруд і на території житлової забудівлі», «Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018», Правилами дорожнього руху, іншими нормативно-правовими актами та документами.


Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста Попасна

 1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних та цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і чинного законодавства.
 2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться управителем (співвласниками) цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими співвласниками або виконавчим комітетом Попаснянської міської ради укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

3.3.        Благоустрій присадибної ділянки здійснюється її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з відповідним підприємством, установою, організацією (управителем), забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

 1. Благоустрій господарських будівель та споруд, які взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться відповідним комунальним підприємством.
 2. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття у невстановлених місцях.
 3. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, газонах або переобладнувати їх, що заважатиме руху спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати стихійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.
 4. Забороняється розміщення або залишення будівельних матеріалів (піску, шлаку, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без дозволу виконавчого комітету Попаснянської міської ради на тимчасове зберігання будівельних матеріалів та понад терміни проведення будівельних та інших ремонтних робіт, а також складування будівельного сміття на території розміщення контейнерів для твердих побутових відходів.  

               У разі складування будівельних матеріалів без відповідного дозволу або понад терміни проведення будівельних та інших ремонтних робіт, відповідне комунальне підприємство Попаснянської міської ради має право вивезти їх на спеціально відведену ділянку та повернути власнику лише у тому випадку, якщо він доведе, що є власником та відшкодує збитки, пов’язані з перевезенням та зберіганням будівельних матеріалів.

 1. Забороняється спалювати опале листя, сміття та інші відходи на всій території міста.
 2. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на правах власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
 1. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс (у користування на правах господарського відання чи оперативного управління)  підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог чинного законодавства.

3.11. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.


3.12. Підприємства, установи та організації, фізичні особи - підприємці у сфері благоустрою міста зобов’язані:

 1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними території. У разі передачі об’єктів в користування, утримувати на умовах договору з власником, балансоутримувачем, орендарем, користувачем об’єкти або їх частини. У разі порушення вимог винні особи притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.
 2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог до використання цієї території відповідно до затвердженої документації з благоустрою, проектної документації, містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил.
 3. Постійно утримувати в належному стані будівлі і споруди, своєчасно виконувати ремонтні роботи, не виконувати фарбування та оздоблення фасадів багатоквартирних будинків (вбудованих нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках) без погодження з відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради, та дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини (у разі, якщо об’єкт належить до історичної забудови).
 4. Усувати на об’єктах благоустрою або їх частинах за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
 5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою або їх частинах наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру, та техногенного характеру - якщо вони сталися з їх вини.
 6. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою або їх частин.
 7. У процесі утримання об’єктів благоустрою або їх частин дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.12.8.        Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдані ними внаслідок порушення
законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища,
відповідно до чинного законодавства.

3.12.9.        На підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших), вторинної сировини згідно з вимогами діючих санітарних норм. У разі відсутності договору на вивіз відходів особа може бути притягнена до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 1. Забезпечувати розміщення та функціонування сміттєзбірників (урн, контейнерів) для збору сміття та твердих побутових відходів на об'єктах благоустрою, утримувати їх у належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.
 2. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності згідно з паспортами, забезпечувати утримання та збереження зелених насаджень.

3.12.12. Мати паспорти благоустрою на всі об’єкти, які їм належать. Виконувати всі вимоги зазначені в даному паспорті.

3.12.13. Мати відповідні документи на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти (будівлі та споруди, соціального-культурного, спортивного та іншого призначення).

 1. Мати відповідний дозвіл та/або договір на розміщення зовнішньої реклами. У разі відсутності дозволу (договору) на розміщення зовнішньої реклами, винна особа притягається до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
 2. Використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї, обладнання локальними очисними спорудами зливових мереж перед скидом стічних вод (дощових, снігових) у поверхневе водоймище. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин.

3.12.16. Забезпечувати розміщення та функціонування засобів протипожежного захисту у приміщеннях соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 1. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.
 2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає виконавчий комітет  Попаснянської міської ради залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

3.15. Посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.


3.16. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою

3.16.1.        Майданчики для дозвілля та відпочинку

Благоустрій, обладнання та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до ДБН «Благоустрій територій» та цих Правил.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до цивільно-правових угод. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх капітальний ремонт.

Ігрове обладнання має бути сертифіковане, відповідати вимогам санітарно-гігієнічних норм, охорони життя і здоров'я громадян, бути зручним в технічній експлуатації, естетично привабливим .

Будова, виготовлення, встановлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до чинних нормативних актів.

3.16.2.         Місця для організації ярмарків та майданчиків сезонної та святкової торгівлі

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної та святкової торгівлі, утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів. Організація ярмарків, майданчиків сезонної та святкової торгівлі, має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

Особи, яким дозволяється організація ярмарків, сезонної та святкової торгівлі зобов’язані:

 • забезпечити належне утримання території;
 • укласти договір на вивезення побутових відходів та вторинної сировини;
 • встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;
 • забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;
 • встановити громадські санітарні вузли (тимчасові туалети у разі потреби) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць торгівлі харчовою продукцією у кількості, відповідно до державних санітарних норм і правил.

Контроль за порядком організації ярмарків, сезонної та святкової торгівлі здійснює організаційний відділ виконавчого комітету Попаснянської  міської ради та органи Національної поліції.

3.16.3.        Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту
територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших нормативних актів.

3.16.4. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.


3.17. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

3.17.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

 1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
 2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, тощо;

3)        самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони,
самовільно та знищувати дерева, кущі тощо;

 1. вивозити, звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
 2. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;
 3. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;
 1. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
 2. захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
 3. порушувати Правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
 1. використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
 2. виливати рідину, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
 3. викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;
 4. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
 5. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, тимчасові споруди для провадження підприємницької та іншої діяльності, кіоски тощо;
 6. самовільно здійснювати розміщення (розклеювання) реклами на рекламних засобах, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Попасна;
 7. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без відповідного рішення Попаснянської міської ради та погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
 8. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин (спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил);
 9. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
 10. самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;
 11. самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння земельною ділянкою;
 12. використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
 1. здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
 2. здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
 3. забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;
 4. вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

3.18. Порядок проведення феєрверків (салютів) на території міста Попасна

3.18.1.        Дія порядку поширюється на підприємства, установи і організації, незалежно від їх форми власності, та фізичних осіб (фізичних-осіб-підприємців), які замовляють та (або) безпосередньо проводять салюти, феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із використанням піротехнічних виробів на території міста Попасна.

 1. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на території міста Попасна з восьмої до двадцять другої години в місцях, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

3.18.3.        До місць, заборонених для проведення феєрверків (салютів), належать:

місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об’єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарень, церков (соборів, храмів) шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для літніх громадян, жилих будинків та інших громадських споруд; мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, нафто-, газо-продуктопроводи та інші місця, території об'єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам’ятки історії і культури території об’єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам’ятники історії і культури, цвинтарі.

3.18.4. Забороняється проведення вуличних феєрверків (салютів) у нічний час (з двадцять другої до восьмої години), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

3.18.5. Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватись тільки підприємствами,
установами, організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статутом яких
передбачений такий вид діяльності.

3.18.6.        Фізичні особи, які при проведенні свят використовують піротехнічні вироби, повинні дотримуватися наданої до них інструкції із застосування та вимог цих Правил. Забороняється використання феєрверків (феєрверочних виробів) класу 3, Т1, Р1 особами молодшими за 18 років.

Забороняється застосування споживачем піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей уламками, горючими елементами та частинами піротехнічних виробів, що рухаються.

       Заборонено    продавати    або    передавати    феєрверки  (феєрверочні вироби) класу 4,  сценічні піротехнічні вироби  класу Т2 та піротехнічні вироби класу Р2 особам, що не мають спеціальної підготовки.

При використанні піротехнічних виробів забороняється: кидати піротехнічні вироби, стукати по них будь-якими предметами, тягти за фітіль; переносити піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування; залишати піротехнічні вироби без догляду; будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання, використання піротехнічних виробів класу 3, Т1, Р1 особами молодшими за 18 років;  кидати приведені в дію піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно; використання піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.

При поводженні з піротехнічними виробами, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.

3.18.7. Підприємство (установа, організація), яке організовує святковий захід, зобов’язане забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналу при виконанні піротехнічних робіт і зберігання піротехнічних виробів. Кордони небезпечної зони повинні мати огорожу.

Після закінчення феєрверку (салютів) пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованих піротехнічних зарядів спеціалістами організації-виконавця феєрверків (салютів).

Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією-виконавцем феєрверку (салюту) в установленому порядку.

   1. Підприємство (установа, організація), що виконує феєрверк (салют), а також фізична особа, яка використовує піротехнічні вироби, несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку (салюту) згідно з чинним законодавством.

3.18.9. Основні  вимоги  до безпечності використання піротехнічних  виробів  з  метою  захисту життя   та  здоров’я  людей  і  охорони  навколишнього  природного  середовища, встановлені Технічним регламентом піротехнічних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839.

3.19. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

3.19.1. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!».

У спеціально відведених для куріння місцях розміщуються урни та наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!».

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних закладів, споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, відповідними урнами, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров’ю людини куріння тютюнових виробів.

3.19.2. На час проведення масових заходів Попаснянська  міська рада може заборонити або обмежити споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.

3.20. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

 1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).
 2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.
 3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються:

1)        навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини,
гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих
антропогенних впливів,

2)        уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, шляхопроводів, навколо
промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання
ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

 1. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
 2. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
 3. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

Розділ 4. Порядок санітарного очищення території міста Попасна

4.1.        Санітарне очищення території міста Попасна здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку Схеми санітарного очищення, яка включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому міської ради, чинного законодавства.

4.2. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємкості для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

4.3. Загальноміським санітарним днем у місті установлюється кожна п’ятниця тижня.

4.4. Прибирання в місті організовується відповідно до вимог чинних санітарних Правил. Контроль за дотриманням правил благоустрою покладається на виконавчий комітет Попаснянської міської ради, Попаснянське КП «СКП», Попаснянський відділ поліції ГУНП в Луганській         області.

4.5.         Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки, нежитлові будівлі, споруди, інші об’єкти здійснюється виконавчим комітетом Попаснянської міської ради.

 1. Виконавчий комітет Попаснянської міської ради має право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання за юридичними і фізичними особами за згодою сторін.
 2.  Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території міста або об’єкта благоустрою, зобов’язані утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.        Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території міста або об’єкта благоустрою, в утриманні території або об’єкта здійснюється виконавчим комітетом Попаснянської міської ради за формулою:

                                                                  В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;


Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

 1. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з підприємствами, які здійснюють збирання та вивезення відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.
 2. При укладанні договору по утриманню території підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок на свій розсуд можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам.
 3. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи з їх належного утримання і в наступних межах:

4.9.1.         Тимчасові     споруди      торговельного,      побутового, соціально-культурного чи   іншого   призначення   для   здійснення підприємницької   діяльності, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

 • на житлових територіях — відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік; - на території загального користування - відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;
 • на виробничих територіях — відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;
 • на зупинках міського громадського транспорту — прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;
 • на інших територіях відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік.

Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових документів.

4.9.2.         Будинки, враховуючи житлові будинки:

-        за довжиною — на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками у випадку відсутності сусідніх будинків — не більш 25 м;

-        за шириною — від фасаду будинку до бордюру проїзної частини розташованої не далі 50 м від лінії забудови або 50 м від стіни будинку чи огорожі підприємства.

4.9.3.         Нежитлові приміщення в житлових будинках, розташовані у підвалах, цокольних і перших поверхах:

-        за довжиною — у створі за довжиною займаних приміщень з фасадної сторони не більш 10 м у кожний бік, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).

 1. У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основу проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку та 30 см біля бордюрного каменя.
 2. У випадку влаштування навколо будинку протипожежного проїзду з технічним тротуаром до далекого бордюру протипожежного проїзду.

4.9.10.         Власники індивідуальних будівель зобов’язані утримувати прилеглу територію в
належному санітарному стані.

4.9.11.         Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

При наявності природних меж (дороги, стінки, тощо) прибирання здійснюється до таких меж:

 1. Гаражі, автостоянки — у межах прилеглої території — до 50 м у кожний бік.
 2. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію в межах 10 м у кожний бік.

4.9.14. Дороги — від 10 до 50 м від брівки земляної полотнини у залежності від категорії дороги поза забудовою житловими будинками.

4.9.15. Промислові об’єкти — відведену і прилеглу території до проїзної частини магістралі, під’їзні колії підприємства, санітарно-захисні зони промислових об’єктів, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об’єкта — у межах, визначених у встановленому порядку (до бордюру проїзної частини дороги та 30 см біля бордюрного каменя або 50  в кожний бік від стіни будівлі чи огорожі підприємства.

4.9.16. При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до чинних Правил.

4.9.17. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі.

4.10. Прибирання вулиць у середині дворових і прилеглих територій розпочинати з 6-00 години і проводити до 16-00 години.

4.11. Вивіз сміття здійснювати з 7-00 години до 16-00 години.

4.12. Прибирання місць масового перебування людей — підходів до території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.

4.13. Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць розташованих в одному рівні з проїзною частиною здійснюють підприємства, на балансі яких знаходяться дорожні покриття або зазначені об'єкти.

 1. Механізоване прибирання проїзної частини вулиць, площ, у літній час проводиться планово.

4.15. Ручне прибирання доріг протягом всього року здійснює відповідне комунальне підприємство. Крім того, ручне прибирання доріг здійснюють підприємства та організації на прилеглих та закріплених територіях.

4.15.1. Ручне прибирання центральних вулиць з підвищеною інтенсивністю руху автотранспорту проводити у світловий час доби.

4.15.2. Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо-транспортної аварії здійснюється відповідним комунальним підприємством.

При цьому:

-        працівники Національної поліції після здійснення невідкладних дій на місці ДТП вживають заходи по виклику представників відповідного комунального підприємства для виконання необхідних робіт з прибирання.

4.16.         Прибирання вулиць, парків, скверів, площ, тротуарів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ділянками, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток, об’єктів монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у веденні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені у межах:

 • тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, споруди;
 • проїзної частини вулиць на всій ділянці або закріпленої території завширшки 1 м від бордюру проїзної частини дороги;
 • ділянки будинків, споруд, що виходять на проїзди, що примикають до парків і скверів. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється завширшки дороги, а тротуарів — уздовж будинків і прибережної зони.

4.17.        Відповідне комунальне підприємство, підприємства, установи, організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі, власники приватних житлових будинків незалежно від форм власності здійснюють прибирання:

 • внутрішньоквартальних і дворових територій,
 • тротуарів на всіх ділянках домоволодінь;
 • проїзних частин вулиць протягом усіх ділянок домоволодінь шириною 0,3 м приєднуються від бордюру проїзної частини дороги;
 • ділянок домоволодінь, що виходять на проїзди, що приєднуються до парків і скверів. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється завширшки, а тротуарів - уздовж домоволодінь;
 • території автобусних зупинок, розташованих навпроти житлових будинків.

4.18. Підприємства, установи і організації, а також власники приватних житлових будинків зобов’язані систематично прибирати прилеглі території.

 1. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:
 1. На ділянках багатоквартирних житлових будинків, дворових територій і внутрішньо квартальних проїздів – відповідне комунальне підприємство, управителів, ОСББ.
 2. На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій -керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових осіб.
 3. Території домоволодінь, що належать громадянам на праві приватної власності і прилеглих до них ділянок, тротуарів — власників будинків.
 4. На землях міської ради – відповідне комунальне підприємство.
 5. На території парків, скверів, газонів і інших зелених зон – відповідне комунальне або інше підприємство, установа,  організація, за якими закріплені дані об’єкти.
 6. На території міського кладовища — відповідне комунальне підприємство (ритуальна служба).
 7. На територіях не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу — відповідне комунальне підприємство.
 1. На територіях, відведених під забудову — керівників підприємств, організацій, установ у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки.
 2. На територіях, що є прилеглими до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до дозволеного місця встановлення тимчасового об’єкта обслуговування - керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців. Рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями  можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.
 1. На території міських ринків та комплексів торгівельних павільйонів - покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб що утримують майно ринків на балансі тощо.
 2. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів — керівники організації, що експлуатують дані об’єкти.
 3. На територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їздів до них — балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів.

13)        На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами — власників
рекламоносіїв.

 1. На території установки таксофонів – власників таксофонів.
 2. На територіях розташування фонтанів — їх власників, балансоутримувачів.
 3. На зупинках міського транспорту – відповідне комунальне підприємство, власники.

17)        На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій
(пунктів) котелень та теплових пунктів підприємств, що експлуатують дані об’єкти.

 1. На територіях санітарно захисних зон магістральних водоводів – власників.
 2. На територіях, розташованих у санітарних зонах підприємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.
 1. Прибирання і очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів, дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків (при наявності) – управителі, ОСББ; на території підприємств і організацій - самими підприємствами, організаціями, власниками.
 2. Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство, на балансі якого вони знаходяться.

4.20. На територіях, які належить прибирати, необхідно підтримувати чистоту і порядок, збереження зелених насаджень, та вживати наступних заходів:

 1. регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю та біля бордюрного каменю на відстані до 1 м;
 2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або полігон побутових відходів. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із виконавцем цих послуг;
 3. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;
 4. регулярне постійне прибирання місць встановлення майданчиків для збору побутових відходів, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
 5. вивезення сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у багатоквартирних будинках та приватного житлового фонду, здійснювати з періодичністю, встановленою Схемою санітарного очищення міста та згідно з укладеними договорами, але не менше одного разу на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менш ніж один раз на тиждень;
 1. всім підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам-підприємцям та громадянам для вивезення негабаритних відходів укладати договори з відповідним виконавцем послуг на вивезення побутових відходів (будівельне сміття, обрізане гілля і т. інше);
 2. щотижнево проводити заходи з прибирання території, яка закріплена за підприємствами та установами;
 3. утримувати приміщення громадських туалетів, вигрібні ями приватних будинковолодінь у належному санітарному та технічному стані;
 4. встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів із відповідним виконавцем цих послуг;
 5. очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

11)        контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних
мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків у їх утриманні необхідно негайно повідомляти про це підприємства, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне утримання;

12)         регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більш ніж 10 см, видаляти сухостійні
дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;

13)        регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії
полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

14) проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

15) проводити заходи з боротьби з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

16)  проводити протягом року необхідні заходи з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

 1. проводити заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;
 2. не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
 3. із додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

20)        належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення
ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили
погіршення благоустрою.

4.21. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання зі встановлення та утримання урн покладається на:

 1. підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, що утримують будинки, споруди, об’єкти або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди (тимчасові споруди);
 2. підприємства, організації, фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, — біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, тимчасових споруд, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;
 3. підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, садів, зелених зон загального користування, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 м;
 4. транспортні та інші підприємства — відповідно до вимог цих Правил.

4.22.        Особи, на яких покладено обов’язок зі встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення — промивати.

4.22.1. Миття контейнерів для ТПВ (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2-х разів за 10 днів.

4.22.2. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН «42-128-4690. Санітарні правила утримання території населених місць».

4.23. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

 1. У період з 1 квітня до 20 листопада прибирання здійснюється в загальному порядку.

4.25.1. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

4.26.        Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

 1. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням міської ради місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки) на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.
 2. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.
 3. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

4.27.        Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню покласти на виконавчий комітет Попаснянської міської ради, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території міста, ліквідацію стихійних звалищ покладається на виконавчий комітет Попаснянської міської ради та відповідне комунальне підприємство..

 1. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу у не встановлених для цього місцях.
 2. На час ремонту будинків або квартир у багатоквартирних будинках особам, що проводять ремонт, узгоджується з (управителем або виконавцем послуг) місце для тимчасового складування матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1-го разу на тиждень. Крім того, такі особи зобов’язані укласти договір на вивезення будівельних відходів з відповідним виконавцем послуг.
 3. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

4.31.        Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах будинків,
споруджень, житлових будинків і вивіски повинні утримуватись у справному стані.

 1. Власники таксофонів зобов’язані регулярно робити заміну розбитого скла, очищення скла, усунення сторонніх написів.
 2. Вимоги до упорядкування територій

4.33.1. Упорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.33.2.        При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у скверах, парках та інших зелених
зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на
заздалегідь підготовлених для цих цілей майданчиків, за умови збереження зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені власниками від снігу і ожеледі.

4.33.3.        Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територіях повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

4.33.4. Обробка проїзної частини міських доріг, у середині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

4.33.5. У випадку одержання завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, здійснюється до початку випадання опадів.

4.33.6. Усі машини, що знаходяться у цілодобовому чергуванні з боротьбі з ожеледицею та сніговими заметами починають свою роботу за вказівкою відповідального чергового підприємства із записом маршруту до дорожнього листа і журналу посипань.

   1. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей належать:
 1. загрібання і підмітання снігу;
 2. обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;
 3. формування сніжного валу для наступного вивозу.

4.33.8. До операцій другої черги відносяться: сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.

4.33.9. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5 — 3 см, що відповідає 5 см свіжого неущільненого снігу.

4.33.10. У першу чергу очищуються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту — круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д.

4.33.11. Прочищення снігу здійснюється в першу чергу від зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування.

4.33.12. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті аварійних ситуацій на інженерних мережах, відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться ці інженерні мережі.

4.33.13. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піщано-соляною сумішшю та піском.

4.33.14. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньо квартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях не перешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрішньобудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.

   1. Забороняється:
 1. переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрішньоквартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об'єктів обслуговування населення;
 2. застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, зупинках громадського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах.

4.34. Забороняється будівництво (облаштування) вигрібних ям за межами присадибної земельної ділянки яка перебуває у приватній власності або іншому праві користування.  

Розділ 5. Утримання території міста загального користування

5.1.         Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

 1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198.
 2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з відповідними органами МВС України.
 3. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.02.2012 за № 365/20678, інших нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
 4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

5.1.5.        Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на
автомобільних дорогах, вулицях, проводиться за участю органів державного нагляду за
дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після
виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

 1. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

5.2.        Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

5.2.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754, та цими Правилами.

5.2.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за                            № 182/6470.

5.2.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

5.2.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

5.2.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

5.2.6. Для озеленення територій загального користування міста використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

5.2.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

5.2.8.        На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

5.2.9.        У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку відновну вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

5.2.10.        Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року № 127.

5.2.11. Знесення зелених насаджень на території міста (дерев, кущів, газонів, квітників) дозволяється лише при наявності відповідного ордеру.

5.2.12.        На території зелених насаджень забороняється:

 1. складувати будь-які матеріали;
 2. влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;
 1. використовувати снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;
 2. обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;
 3. будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без наявності дозволу чи рішення міської ради;

6)        використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

7)        влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські
площадки на газонах та зелених зонах;

8)        ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць,
спеціально для цього відведених і обладнаних;

 1. випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 2. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево,
 3. добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;
 4. пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;
 5. знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;
 6. складати нескорену і не протруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;
 7. висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;
 8. заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, у парках та скверах, інших зелених зонах;
 9. збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об'єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

18)        зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання
встановленого порядку.

5.2.13. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

 1. щодо насаджень, що належать до комунальної власності — на відповідне комунальне підприємство;
 2. на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень мікрорайонів міста – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;
 3. на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4)        на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, - з дня початку робіт – на замовників будівництва;

 1. на пустуючих земельних ділянках – на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Попаснянської міської ради;
 2. на приватних садибах та прилеглих ділянках - на їх власників.     

5.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

 1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» та іншими чинними законодавчими актами.
 2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

5.3.3.         Всі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста.

 1. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

5.4. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

- постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

- Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.01.2012 № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 170/20483;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.5. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138.

5.6. Порядок утримання спортивних споруд. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

5.6.1. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.

5.6.2. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

5.6.3.        Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

5.7.        Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин.

5.7.1.        Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного
освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному
підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані
забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

5.7.2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

5.7.3. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися в залежності від пори року та природних умов.

5.7.4. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвічування на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим  у встановленому чинним законодавством порядку.

5.7.5. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

5.7.6. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587 і СніП П-4, ДБН В.2.3.-5-2001.

5.8.        Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

5.8.1.        Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.8.2.        Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

5.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

5.8.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затвердженого Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110.

5.8.5.        До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

5.8.6. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.9.        Порядок утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

5.9.1. Самовільне встановлення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької та іншої діяльності, а також металевих гаражів, інших споруд, заборонене та підлягає негайному демонтажу.

       У разі виявлення факту самовільного встановлення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької та іншої діяльності, металевого гаражу, інших споруд, відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради вживаються заходи щодо встановлення особи власника. У разі встановлення особи власника йому надається попередження (припис) щодо демонтажу споруд(и). У разі відсутності реагування з боку власника на попередження (припис) складається відповідний акт, протокол про адміністративне правопорушення та здійснюється демонтаж самовільно встановленої споруди відповідним комунальним підприємством та його транспортування на зберігання.

       У разі, якщо власник тимчасової споруди не встановлений, відповідним комунальним підприємством здійснюється демонтаж та транспортування споруди на зберігання. В разі, якщо власник майна звернеться до відповідного комунального підприємства та надасть докази, що підтверджують його право власності на споруду, така споруда підлягає поверненню власнику після відшкодування ним відповідному комунальному підприємству витрат на зберігання та транспортування.

5.9.2. Утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі — тимчасових споруд) здійснюється їх власниками.

5.9.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

5.9.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

   1. Біля кожної тимчасової споруди (крім металевих гаражів) встановлюється урна для сміття.

5.9.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

5.9.7. Під час експлуатації тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням, висновком органу охорони навколишнього природного середовища та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою та дозволом, оформленим в установленому порядку.

5.10.        Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

5.10.1.         Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому Порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами у місті Попасна, затвердженого рішенням виконавчого комітету  Попаснянської міської ради.

5.10.2.        Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією,
перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на міській території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконавчим комітетом Попаснянської міської ради.

5.10.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на міській території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.10.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території міста, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

5.10.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

5.10.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

5.10.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою міста.

5.10.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

5.10.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

5.10.10. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

5.10.11. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

5.10.12. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

5.10.13. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

5.10.14. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення) і не менше однократної відстані для конструкцій міського (сіті) формату.

5.10.15. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

5.10.16. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть — 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці міста.

5.10.17. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше  2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

5.10.18. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

5.10.19. Забороняється розташування рекламних засобів:

 1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
 2. на територіях парків, зелених зон загального користування, на квітниках та деревах;
 3. на дахах багатоквартирних житлових будинків.

5.10.20. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

5.10.21. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

5.10.22. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

5.10.23. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглиблені згідно проектної документації нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні — декоративно оформленими.

5.10.24. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

5.10.25. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

5.10.26. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій.

5.10.27. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав'яному покритті.

5.10.28. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.10.29. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

5.10.30. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконавчим комітетом Попаснянської міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Попасна, Правил благоустрою території міста Попасна (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів — без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), самовільне використання засобів зовнішньої реклами комунальної власності, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають, адміністративному покаранню та подальшому демонтажу у встановленому Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

5.10.31. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами особою, яка здійснювала розміщення внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

5.10.32. Контроль за додержанням цих Правил при розміщенні зовнішньої реклами здійснює відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

5.11.        Порядок утримання телефонних автоматів

5.11.1.        Утримання телефонних автоматів загального користування, що розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх власники (балансоутримувачі).

5.11.2.        Власники (балансоутримувачі) зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт.

5.11.3.        Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів.

5.12.        Порядок проведення земельних, будівельних, дорожніх робіт з благоустрою на території міста

5.12.1. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або капітального ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, проведення газових мереж, підземних будівель, а також роботи по благоустрою і встановленню тимчасових об’єктів обслуговування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після отримання Дозволу (ордеру) на порушення об’єктів благоустрою в порядку, встановленому рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

5.12.2. Для одержання Дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій території міста, будівельна організація (а також юридична або фізична особа) зобов’язана оформити Дозвіл (ордер) встановленого зразка на порушення об’єктів благоустрою.

5.12.3. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому Дозволі (ордері), настає адміністративна відповідальність за порушення цих Правил та Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, , переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, який затверджується рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5.12.4. Роботи, проведені без Дозволу (ордеру) і виявлені особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, повинні бути негайно припинені. Одночасно складається протокол про адміністративне правопорушення, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

5.12.5. Дозвіл на закриття вулиць чи звуження її проїжджої частини оформлюється та затверджується у виконавчому комітету Попаснянської міської ради.

5.12.6. При видачі Дозволів (ордерів) передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах та тротуарах з повним перекриттям асфальтобетоном по існуючій ширині та на всю довжину пошкодження шляхом укладання відповідного договору.

5.12.7. Відповідальність за відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несе організація чи особа, яка отримала Дозвіл (ордер) та укладала договір з  відповідною установою чи організацією на відновлення асфальтобетонного покриття дороги чи організація, що виконувала ці роботи. Протягом 2-х років отримувач ордеру на виконання земляних робіт відповідає за стан покриття, яке руйнується внаслідок низької якості робіт та просадок.

5.12.8. При проведенні розкопування в місцях, зв’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів.

5.13. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

5.13.1. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

5.13.2. Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

5.13.3. Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

5.13.4. Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

5.13.5. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

5.13.6. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

5.13.7. Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

5.14. Порядок утримання автостоянок

5.14.1. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

1) очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

2) систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

3) забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

4) утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

5) забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

6) забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

7) утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

8) забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

9) утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

10) утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

11) утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

5.14.2. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

5.14.3. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

5.15. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195.

5.16. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

- Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за                         № 1113/9712;

- Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 28;

- відповідних рішень Попаснянської міської ради та її виконавчого комітету.

5.16.1. Забороняється здійснювати розміщення (складування) відходів (сміття) на території місць поховань у невідведених для цього місцях.

5.16.2. На території кожного кладовища, рішенням виконавчого комітету міської ради визначаються спеціально обладнані місця для розміщення (складування) відходів (сміття).

Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб'єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

6.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

 1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил.
 2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.
 3. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

6.2.        Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

 1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.
 2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов'язково передбачається:
 1. будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв’язку. При виконанні будівельних робіт в існуючій забудові, починаючи з дати затвердження цих Правил, для отримання дозволу на будівельні, або ремонтні роботи виконавець робіт в обов’язковому порядку надає договір на право користування земельною ділянкою, на якій проводяться роботи, або документ, який посвідчує право власності на землю;
 2. комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об'єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;
 3. розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм;
 4. організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

6.2.3.        Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

 1. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
 2. Планування і забудова міста, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється забудовником - за власний рахунок, установами бюджетної сфери - за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.
 3. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

1)        утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2)        здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції
та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу
на виконання будівельних робіт, який видається Інспекцією державного архітектурно-
будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

 1. виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі Дозволу (ордера). Забороняється закриття вказаних робіт та закриття Дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Про закінчення робіт замовником в обов’язковому порядку повідомляється відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету  міської ради; за невиконання або неналежне виконання умов замовник (виконавець) сплачує штрафні санкції в 2-х кратному розмірі відновної вартості пошкодженого об’єкту (елементу) благоустрою.
 2. проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);
 1. встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету  міської ради;
 1. на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний Дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;
 2. проводити підземні та будівельні роботи, насипання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;
 1. негайно прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
 2. не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;
 3. організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;
 4. вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
 1. не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;
 2. не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
 3. при здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;
 4. не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;
 5. улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснювати виключно за рішенням виконавчого комітету міської ради;

6.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового Дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання). Дозвіл (ордер) видається погоджується в установленому порядку виконавчим комітетом міської ради.

6.2.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснюється відділом житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради та іншими органами відповідно до законодавства.

6.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

 1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення побутових відходів (сміття) з відповідної території, не допускати їх накопичення.

На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори/замовники встановлюють самостійно, або укладають договори відповідної форми із спеціалізованою організацією про встановлення необхідної кількості біотуалетів, контейнерів для збору сміття, своєчасне прибирання, збір та вивіз побутових відходів (сміття) з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов'язку по прибиранню, збору та вивезенню побутових відходів (сміття), відновлення зелених насаджень власними силами.

6.3.2. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада, розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення побутових відходів (сміття), збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

 1. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов'язані забезпечити збір та вивезення побутових відходів (сміття), відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення побутових відходів (сміття) здійснюється щоденно.
 2. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення побутових відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.
 3. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставкових, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.
 4. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

6.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).
 2. Фізичні особи-підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір побутових відходів (сміття) та снігу, вивезення побутових відходів (сміття), не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об'єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.
 3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.
 4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів пересувних павільйонів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку (з розрахунку забезпечення допустимої кількості смуг руху пішоходів для відповідної категорії місця загального користування).

6.4.5.        Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі
розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

Розділ 7. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:

7.1.1.        Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами та правилами;

7.1.2.        Забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих
приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних
систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів
індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі
відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час з 22.00 години до 08.00 години;

7.1.3.         Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів, тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час з 22.00 години до 08.00 години;

 1. Додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;
 2. Вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):
 1. житлових будинках і прибудинкових територіях;
 2. лікувальних, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
 3. готелях і гуртожитках;
 4. закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
 5. інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 6. парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території міста і на подвір'ях житлових будинків.

7.2.        Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен
перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

7.3. Забороняється:

 1. гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах у нічний час з 22.00 години до 08.00 години;
 1. проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення.

Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 09.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За взаємною згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

 1. встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;
 2. стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 години до 06.00 години.

7.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

 1. здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 2. здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;
 3. попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
 1. надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
 2. попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
 3. проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування,
 4. роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 1. відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших свят відповідно до рішення міської ради, проведення спортивних змагань;
 2. проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час з письмовим погодженням з виконавчим комітетом міської ради.

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території міста Попасна

8.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.

8.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

8.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста Попасна

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Додатком 1 до цих Правил, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Попаснянської міської ради.

Розділ 10. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста Попасна

10.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Попаснянської міської ради в порядку, передбаченому Законом України «Про засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».       Міський голова                                                                 Ю.І. Онищенко


Додаток 1

до Правил благоустрою

території міста Попасна
ПЕРЕЛІК

порушень Правил, за які настає відповідальність

згідно зі статтею 152 Кодексу України про

адміністративні правопорушення


№ з/п

Порушення1.

Самовільне (без Дозволу (ордера)) виконання земляних робіт:

1.1.

При будівництві нових об’єктів;

1.2.

При розширенні діючих підприємств;

1.3.

При реставрації об’єктів;

1.4.

При капітальному ремонті об’єктів;

1.5.

При реконструкції об’єктів;

1.6.

При переобладнанні об’єктів;

1.7.

При поточному ремонті об’єктів;

1.8.

При ремонті аварійних елементів будинків;

1.9.

При знесенні будівель або споруд;

1.10.

При ліквідації аварій на інженерних мережах;

2.

Несвоєчасне закриття або продовження Дозволів (ордерів) на проведення робіт;

3.

Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових та інших вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій;

4.

Пошкодження технічного стану інженерно-технічних комунікацій;

5.

Складування будівельних та інших матеріалів, відходів (сміття) на території загального користування;

6.

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд;

7.

Залишення без догляду об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту;

8.

Несвоєчасне виконання робіт щодо відновлення благоустрою після земельних робіт;

9.

Викидання через прорізи будівель необладнаними пристроями сміття, тощо;

10.

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки;

11.

Застосування піротехнічних засобів після 22.00 години та без представника уповноваженого органу;

12.

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці без погодження;

13.

Паркування автотранспорту на тротуарах, проїжджій частині;

14.

Порушення утримання об’єктів міської інфраструктури:

14.1.

Будівель внаслідок фізичних факторів на їх конструкції;

14.2.

Несучих конструкцій будівель та споруд;

14.3.

Окремих конструктивних елементів будинків, споруд та інженерних мереж (даху, водостічних труб, парапетів, дверей, вікон, вітрин, цоколів, сходів, поручнів, балконів, лоджій, водоприймальних пристроїв, лотків, колодязів);

14.4.

Залишення без нагляду будівель і споруд, які не експлуатуються;

14.5.

Транспортних розв'язок, підпірних стін, сходів та інших інженерних споруд;

14.6.

Рекламоносіїв, засобів інформації і художньо-декоративного оформлення. Елементів зовнішнього оформлення. Елементів зовнішнього і габаритного освітлення, електроопор, таксофонів, майданчиків відпочинку та їх обладнання, басейнів, фонтанів, павільйонів, зупинок громадського  транспорту, контейнерів, урн, написів про належність об'єктів, вивісок, будинкових та шляхових знаків світлофорів, паспортів на об'єкти будівництва та ремонту;

14.7.

Огорож (або відсутність їх на будівельних об'єктах), парканів, перил;

14.8.

Руйнування покриття тротуарів, доріг, площ та їх конструктивних елементів, прибудинкових територій;

14.9.

Пам’ятників, скульптур, меморіальних дошок;

14.10.

Прибудинкових зелених зон, газонів, клумб, квітників, скверів, зелених розподілювачів, паркових меблів, малих архітектурних форм, стоянки автотранспорту на газонах;

15.

Порушення в утриманні території та забезпеченні належного санітарного стану:

15.1.

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, нанесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів;

15.2.

Мийки автотранспорту у не відведених місцях;

15.3.

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей;

15.4.

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, (у межах відведених територій) зелених зон загального користування та зон відпочинку;

15.5.

Організація звалищ побутових, будівельних матеріалів і конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі тощо у не відведених для цього місцях;

15.6.

Захоронення в землю або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей, бетону та різних екологічно отруйних речовин або сполук;

15.7.

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей, ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва;

15.8.

Спалювання листя, трави, бур'яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутових відходів (сміття);

15.9.

Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок, дерев;

15.10.

Несвоєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину, косіння газонів на прилеглих та закріплених територіях;

15.11.

Несвоєчасне видалення та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення;

15.12.

Несвоєчасне усунення пошкоджень об’єктів благоустрою;

15.13.

Відсутність договору на вивезення побутових відходів;

15.14.

Відсутність сплати за вивезення побутових відходів;

16.

Порушення у розміщенні малих архітектурних форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою в тому числі встановлення їх без дозволу;

16.1.

Самовільне встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької та іншої діяльності, павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торгівельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо;

17.

Порушення у розміщені об’єктів зовнішньої реклами:

17.1.

Самовільне встановлення будь-яких рекламоносіїв: стендів, бігбордів, плакатів, панно, екранів, тумб, вивісок, покажчиків, транспарантів та іншого;

17.2.

Розклеювання оголошення у не відведених для цього місцях;

17.3.

Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв (конструкцій);

17.4

Самовільне (без договору) використання рекламних конструкцій комунальної власності;

17.5.

Здійснення заходів щодо озеленення і утримання зелених насаджень не уповноваженими (що діють без відповідного дозволу) фізичними та юридичними особами;

18.

Відсутність у громадян, підприємств, установ та організацій договору на вивезення відходів;

19.

Порушення вимог використання піротехнічних засобів (феєрверків);

20.

Складання на прибудинкових територіях будівельних відходів та сміття, товару та вільної тари;

21.

Самовільне зайняття території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

22.

Пошкодження (руйнування та псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

23.

Забруднення (засмічення) території міста;

24.

Створення умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об’єктів та елементів благоустрою;


25.

Будівництво (облаштування) вигрібних ям за межами присадибної земельної ділянки яка перебуває у приватній власності або іншому праві користування


26.

Розміщення (складування) відходів (сміття) на території місць поховань у невідведених для цього місцях.

27.

Інші порушення Правил благоустрою, не передбачені цим Переліком.Міський голова                                                               Ю.І. Онищенко»2020-2021 © Всі права застережено.