Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про порядок видачі довідок у..."  № 07 від 03.02.2021р. 
Документ №07 від 03.02.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

03.02.2021p. - ПрийнятийПроєкт
Кулік Л.А.
УКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
м. Попасна
 
З  метою упорядкування видачі довідок громадянам у виконавчому комітеті  Попаснянської міської ради,  відповідно до Законів України «Про звернення громадян»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги»,   «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу  особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», постанови КМУ від 21.10.1995 №848 (зі змінами), Положення  про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого  наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 та інших нормативних актів, у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання отримання громадянами довідок про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та інш.,  керуючись Указом Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», ст.40,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням виконавчого комітету  «Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Попасна» від 22.02.2019 №  22, у зв’язку з запровадженням програмного забезпечення «ЦНАП-SQS»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Положення про видачу довідок у виконавчому комітеті  Попаснянської міської ради (у новій редакції) (додається). 
 2. Рішення виконкому міської ради від 19.03.2019 № 38 «Про затвердження Положення про порядок видачі довідок у виконкомі Попаснянської міської ради (зі змінами)», визнати таким, що втратило чинність.
 3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ надання адміністративних послуг.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради  Кулік Л.А. та відділ надання адміністративних послуг.

        Міський голова                                                                                     Ю.І.Онищенко                                                    


                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішення виконкому  

                                                                                                               міськради

                                                                                                               12.02.2021   №__ 


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі довідок у виконавчому комітеті Попаснянської міської ради 


 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про видачу довідок громадянам (далі - Положення) регулює механізм видачі довідок громадянам України, які фактично проживають або зареєстровані у місті Попасна.

1.2. Видача довідок здійснюється спеціалістами  відділу надання адміністративних послуг виконкому міської ради.

1.3. Положення є обов'язковим для виконання посадовими особами і працівниками виконкому міської ради.

 1. Основні терміни

Довідка  Ї документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів конкретної  особи (громадянина). Довідка видається на підставі документів, визначених цим Положенням та зазначає персональні дані громадян, адресу їх проживання/реєстрації та інше.

    3. Порядок видачі довідок

3.1. Довідки громадянам видаються на підставі цього Положення у відповідності з Переліком довідок, які видає виконком міської ради (перелік додається),  при наданні документів, вказаних у цьому Положенні, засвідчуються печаткою «ДЛЯ ДОВІДОК» та  підписуються спеціалістом  відділу надання адміністративних послуг, довідки 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 3.3.9,   (відповідно до Положення)  видаються за  підписами заступника міського голови або керуючого справами та  спеціаліста відділу надання адміністративних послуг, який за своїми обов’язками видає довідки.

3.2. Довідка видається при зверненні громадянина особисто та при пред’явленні паспорта.

3.3.   Для видачі довідок громадянин надає наступні документи:

3.3.1. Довідка про реєстрацію/зняття місця проживання особи;

      -   паспорт особи, що звернулася за довідкою;

      -   будинкова книга (у разі необхідності).

   1. Довідка про склад  зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;
 • паспорти всіх зареєстрованих членів сім'ї , свідоцтва про народження дітей, якщо є малолітні, неповнолітні діти;
 • будинкова книга (у разі необхідності);
   1. Довідка про те, що на утриманні особи (в тому числі померлої) знаходяться (знаходилися) члени сім’ї  та про їх спільне проживання і ведення спільного домогосподарства :
 • заява  особи, яка звернулася, за підписом  свідків та голови вуличного, квартального  комітету (за його відсутності-депутата міської ради);
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга (у разі наявності) ;
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • свідоцтво про смерть.
   1. Довідка, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника,   зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення  нею (ними) 6 років:
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • будинкова книга(у разі необхідності) ;
 • свідоцтво про народження дітей;
 • свідоцтво про смерть годувальника (у разі необхідності);
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради     

про догляд за дитиною (дітьми) померлого годувальника;

 • документ  про встановлення опіки (у разі наявності).
   1. Довідка про здійснення поховання померлого за свої кошти:
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • свідоцтво про смерть;
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про здійснення поховання померлого за свої кошти.
   1. Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим до часу його смерті: 
 • паспорт  особи, що звернулася за довідкою;
 • свідоцтво про смерть;
 • довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про    спільне проживання та ведення господарства до часу смерті померлого. 
   1. Довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна:

- паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

            - свідоцтво про народження дитини;

            - довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата про те, що 

              дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна;

         - документ про встановлення опіки (у разі наявності).

   1. Довідка про фактичне місце проживання особи в місті Попасна;

- паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

- довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про  

  фактичне  місце проживання особи.

   1. Довідка про те, що жінка народила і виховала дітей  до 6-ти або 8-ми річного віку:

         - паспорт  особи, що звернулася за довідкою;

         - свідоцтво про народження дитини;

         - довідка голови вуличного, квартального комітету або акт депутата міської ради про     

           те, що жінка народила і виховала дітей до 6-ти або 8-ми річного віку.

  1. Для отримання будь-яких  довідок  необхідно подати документи в оригіналі.
  2. Будь-яка довідка видається на підставі заяви.
  3. У разі відсутності повного пакету документів, визначених у цьому Положенні, довідка не видається.
  4. Видача довідок здійснюється  2 рази на тиждень (понеділок, п’ятниця) у часи    

відповідно до  графіку роботи виконкому міської ради.

  1. Видані довідки  про реєстрацію/зняття місця проживання, про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб  реєструються  в електронному журналі реєстрації довідок, решта виданих довідок реєструється в паперовому журналі  реєстрації довідок.

3.9.  Видача довідок здійснюється на безоплатній основі.

3.10.Спеціалісти відділу надання адміністративних послуг, які здійснюють видачу довідок, несуть   відповідальність за своєчасність і повноту довідок у відповідності до наданих   документів.

3.11. Заявник несе відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації.


 1. Прикінцеві положення


  1.   У випадках порушення вимог цього Положення до винних працівників   

  застосовуються заходи дисциплінарного стягнення.

4.2.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться  у випадках:

- внесення змін до діючого законодавства України;

         - внесення змін і доповнень до Переліку довідок, які видає  виконком міської ради.   

          Керуючий справами                                                                       Л.А.Кулік       

Додаток

до Положення про видачу довідок
Перелік

довідок, які видає виконком міської ради       1.  Довідка про реєстрацію/зняття місця проживання особи.

2.  Довідка про склад  зареєстрованих у  житловому приміщенні осіб.

 1. Довідка про те, що на утриманні особи (в тому числі померлої) знаходяться (знаходилися) члени сім’ї  та про їх спільне проживання і ведення сумісного домогосподарства.
 2. Довідка, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності один з батьків або брат чи   

  сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника,   зайняті доглядом за дитиною 

  (дітьми) померлого годувальника до досягнення  нею (ними) 6 років.

 1. Довідка про здійснення поховання померлого за свої кошти.
 2. Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим до часу його смерті. 
 3. Довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна.
 4. Довідка про фактичне місце проживання особи  в місті Попасна.
 5. Довідка про те, що жінка народила і виховала дітей до 6-ти або 8-ми річного віку.

Керуючий справами                                                                       Л.А.Кулік2020-2021 © Всі права застережено.