Проєкт рішення міської ради  "Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючо..."  № 02 від 08.02.2021р. 
Документ №02 від 08.02.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

08.02.2021p. - ПрийнятийПроєкт
Коваленко В.П.
УКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
 
м. Попасна
 

З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон», шляхом організації та проведення відкритого конкурсу, для забезпечення економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, відповідно до ст. 19 Закону України «Про індустріальні парки», керуючись ст. ст. 25, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити конкурсну комісію з вибору керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон» та затвердити:
  1. умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, згідно додатку 1  (додається);
  2. склад конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку, згідно додатку 2 (додається);
  3. порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку,     згідно додатку 3 (додається);
  4. проект договору про створення та функціонування індустріального парку, згідно 

          додатку 4 (додається).

 1. Доручити конкурсній комісії підготувати конкурсну документацію та забезпечити організацію та проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон».
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Міський голова                                                                     Ю.І. ОнищенкоПідготував: Коваленко В.П.

Додаток 1

до рішення міської ради                     від ______2021 № ___

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

з вибору керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон»

 1. Загальні положення.
  1. Умови конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон» (надалі - умови конкурсу) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97, «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 № 5018-VІ, постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних парків» від 16.01.2013 № 216, рішеннями Попаснянської міської ради від 06.10.2020 № 117/2 «Про створення індустріального парку «Східний регіон» та затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон», від 05.11.2020 № 118/6 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон» в новій редакції».
  2. Терміни, які використовуються в рішенні, вживаються у визначених Законом України «Про індустріальні парки» значеннях.
  3. Організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі - конкурс) здійснює конкурсна комісія з вибору керуючої компанії індустріального парку (надалі - конкурсна комісія).
  4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути створені згідно із законодавством України юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми діяльності.
  5. Об’єкт конкурсу: земельна ділянка, розташована на території міста Попасна, та яка передбачена для створення і функціонування індустріального парку.
  6. Завданням проведення конкурсу є визначення претендента, який запропонував кращі умови щодо створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.
  7. Ініціатор створення індустріального парку - Попаснянська міська рада (надалі - ініціатор створення) укладає договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку.
  8. Підставою для недопущення претендента до участі в конкурсі з вибору керуючої компанії може бути неподання в заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання недостовірної інформації.
 2. Інформування про проведення конкурсу.
  1. Конкурсна комісія публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації.

Конкурсна комісія забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Попаснянської міської ради, в мережі Інтернет.

  1. Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії має містити наступні відомості щодо:
   1. Суб’єкта, який є Ініціатором створення індустріального парку;
   2. Концепції індустріального парку;
   3. Умов конкурсу, затверджених ініціатором створення;
   4. Земельної ділянки, на якій передбачається створення індустріального парку;
   5. Строку, на який створено індустріальний парк;
   6. Місце та строк подання конкурсних пропозицій, місце отримання конкурсної документації;
   7. Органу, до якого слід звертатися за додатковою інформацією;
   8. Розмір реєстраційного внеску та розрахунковий рахунок, на який його перераховувати.
  2. За зверненням претендента конкурсна комісія надає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію індустріального парку, земельну ділянку.
 1. Конкурсна документація.
  1. Після оголошення конкурсу кожна юридична особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, має право безоплатно отримати конкурсну документацію.
  2. Конкурсна документація готується конкурсною комісією та затверджується нею до моменту оголошення конкурсу.
  3. Конкурсна документація безоплатно надається (за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу) або надсилається (електронною поштою) претенденту після одержання від нього письмового запиту до конкурсної комісії.
  4. Конкурсна документація має містити:
 1. Інструкцію з підготовки заявки на участь у конкурсі, в якій описані вимоги щодо надання:
 1. відомостей про претендента на участь у конкурсі, його місцезнаходження;
 1. бізнес-плану та/або проектної документації індустріального парку;
 2. відомостей, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності;
 1. концепцію індустріального парку, затверджену рішенням Попаснянської міської ради від 05.11.2020 № 118/6 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон» в новій редакції», яка відображає основні правові, організаційні, економічні умови його створення та функціонування;
 2. проект договору про створення та функціонування індустріального парку;
 3. перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій;
 4. інформацію про валюту, у якій мають здійснюватися розрахунки конкурсної пропозиції;
 5. інформацію про мову (мови), якою (якими) мають бути складені конкурсні пропозиції;
 6. визначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій;
 7. порядок надання необхідної додаткової інформації про концепцію індустріального парку, земельну ділянку.
 8. розмір та порядок сплати реєстраційного внеску;
 9. прізвище, ім'я, по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб ініціатора створення, уповноважених здійснювати зв'язок з претендентами. Конкурсна документація може містити також іншу інформацію, відповідно до чинного законодавства України, яку конкурсна комісія вважає за необхідне до неї включити.
 1. Реєстраційний внесок та порядок його сплати.
  1. Претендент, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, повинен сплатити реєстраційний внесок.
  2. Сплата реєстраційного внеску підтверджуються відповідними платіжними документами та здійснюється до моменту отримання конкурсної документації.
  3. Розмір реєстраційного внеску складає 1700 (одна тисяча сімсот) грн. 00 коп.
  4. Перерахування реєстраційного внеску здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  5. Реєстраційний внесок не повертається.
  6. Реквізити для внесення реєстраційного внеску: ________________________.
 2. Порядок подання конкурсних пропозицій (заявок).
  1. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи, прошита, пронумерована та скріплена печаткою в закритому конверті.
  2. Конкурсні пропозиції подаються протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу.
  3. Конкурсні пропозиції отримані після закінчення строку подачі не розглядаються й повертаються претенденту в нерозпечатаних конвертах.
  4. Претендент конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
  5. Конкурсні пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, який веде конкурсна комісія.
  6. Претендент конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до кінцевого терміну подання, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.
  7. Конкурсна комісія письмово інформує юридичних осіб, які подали конкурсну пропозицію про її отримання.
  8. Інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях претендентів, є конфіденційною й не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим претендентам.
  9. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом 30 днів з останнього дня, установленого для їх подачі.

Конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущеними до участі в конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов його створення та функціонування.

  1. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі в конкурсі.
  2. Конкурсна комісія приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови.
  3. Конкурсна комісія має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої претендентами конкурсу, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
 1. Визначення переможця конкурсу.
  1. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.
  2. На підставі висновків конкурсної комісії Попаснянська міська рада впродовж десяти днів з останнього дня, встановленого для розгляду конкурсних пропозицій (заявок), приймає рішення про визначення переможця конкурсу.
  3. У разі, якщо конкурсна пропозиція (заявка) надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.
  4. Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається конкурсною комісією переможцю не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.
  5. Результати оцінки конкурсних пропозицій претендентів не підлягають розголошенню до укладання договору про створення та функціонування індустріального парку, крім випадків, передбачених законом.
 2. Відміна конкурсу.
  1. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:
 1. протягом строку прийняття конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції (заявки);

7.1.2   усі подані конкурсні пропозиції (заявки) не відповідають умовам конкурсу, Концепції індустріального парку, затвердженій рішенням Попаснянської міської ради від 05.11.2020 № 118/6 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон» в новій редакції».

 1. Укладання та строк договору про створення та функціонування індустріального парку.
  1. Ініціатор створення укладає договір з переможцем конкурсу про створення і функціонування індустріального парку після погодження всіх його умов. Якщо переможець конкурсу не підписав договір у місячний термін після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу або відмовився його підписувати, конкурсна комісія має право визначити переможця з числа інших учасників або приймає рішення про проведення нового конкурсу.
  2. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між ініціатором створення та обраною згідно із Законом України «Про індустріальні парки» юридичною особою, яка після його підписання набуває статусу керуючої компанії.
  3. Строк договору про створення й функціонування індустріального парку встановлюється в межах терміну, на який його створено.
  4. Строк договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк. Після закінчення строку договору він може бути продовжений на строк, визначений сторонами.
  5. Істотними умовами договору про створення й функціонування індустріального парку є:
   1. предмет договору;
   2. строк договору;
   3. наявність кадастрових номерів, визначення місця розташування та розмірів земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
   4. порядок та умови облаштування індустріального парку;
   5. порядок та умови залучення учасників;
   6. порядок і умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти в межах індустріального парку;
   7. порядок та умови надання послуг і прав користування інженерно- транспортною інфраструктурою;
   8. правовий режим майна, створеного керуючою компанією в межах індустріального парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;
   9. склад і порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та уповноваженому державному органу;
   10. порядок набрання чинності договором.
  6. Зміни до договору про створення і функціонування індустріального парку вносяться за взаємною згодою сторін.
  7. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення й функціонування індустріального парку. У разі такої ситуації передбачається переукладання договору.
  8. Невід’ємними частинами договору про створення та функціонування індустріального парку є:
 • рішення Попаснянської міської ради від 06.10.2020 № 117/2 «Про створення індустріального парку «Східний регіон» та затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон», від 05.11.2020 № 118/6 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон» в новій редакції»;
 • бізнес-план індустріального парку.
 1. Припинення договору про створення та функціонування індустріального парку.
  1. Договір про створення та функціонування індустріального парку припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його продовження в межах терміну, на який створено індустріальний парк.
  2. Договір про створення та функціонування індустріального парку може бути припинено достроково в разі:
 1. істотного порушення однією зі сторін зобов’язань за договором;
 2. ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, у тому числі у зв’язку з визнанням її банкрутом.
  1. У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку, керуюча компанія зобов’язана повернути ініціатору створення земельні ділянки, не відчужені у власність учасників, а також об’єкти права власності на умовах, зазначених у договорі. Якщо керуюча компанія допустила псування земельної ділянки ініціатора створення, погіршення стану/знищення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та/або іншого майна ініціатора створення, розташованого в межах індустріального парку, вона зобов’язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталося внаслідок дій або бездіяльності цієї компанії.
  2. У разі припинення договору про створення й функціонування індустріального парку в межах строку, на який його створено, ініціатор створення проводить вибір керуючої компанії згідно із Законом України «Про індустріальні парки».
  3. У разі дострокового припинення договору про створення та функціонування індустріального парку, після підписання нового договору керуюча компанія зобов’язана протягом п’яти робочих днів підписати договори про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку з усіма учасниками на умовах, що не погіршують становище учасників, обумовлене попередніми договорами.
  4. У період між днем припинення договору про створення та функціонування індустріального парку та днем підписання договорів між керуючою компанією й учасниками про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку статус учасників залишається незмінним.
 1. Набуття та втрата статусу керуючої компанії індустріального парку
  1. Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з дня укладання договору про створення та функціонування індустріального парку.
  2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення договору про створення й функціонування індустріального парку.
 2. Права та обов’язки ініціатора створення індустріального парку
  1. Ініціатор створення має право:
 1. здійснювати контроль за дотриманням керуючою компанією умов укладених договорів;
 2. надавати керуючій компанії право на облаштування індустріального парку згідно договору.
 3. вимагати від керуючої компанії дотримання концепції індустріального парку та виконання умов договорів, укладених з ініціатором створення;
 4. щокварталу отримувати від керуючої компанії звіти про функціонування індустріального парку;
 5. вимагати від керуючої компанії усунення порушень, допущених у процесі функціонування індустріального парку;
 6. вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об’єктів або псування земельної ділянки індустріального парку, які сталися внаслідок її дій або бездіяльності.
  1. Ініціатор створення зобов’язаний:
   1. здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору про його створення та функціонування;
   2. надати керуючій компанії та/або учасникам права на земельні ділянки, розміщені в межах індустріального парку;
   3. зберігати комерційну таємницю керуючої компанії;
   4. не втручатися в поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників індустріального парку;
 1. розглядати пропозиції керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна індустріального парку, переданого в її користування;
 2. здійснювати контроль за дотриманням Концепції індустріального парку;
 3. у разі відсутності керуючої компанії, щокварталу подавати уповноваженому державному органу звіти про результати функціонування індустріального парку;
  1. Ініціатор створення має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення й функціонування індустріального парку та чинним законодавством України.
 1. Права та обов’язки керуючої компанії індустріального парку.
  1. Керуюча компанія має право:
 1. здійснювати господарську діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про індустріальні парки»;
 2. з урахуванням вимог законодавства України у сфері земельних відносин передавати учасникам у суборенду надану їй у оренду земельну ділянку або її частини у межах індустріального парку з правом забудови;
 3. здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору з ініціатором за рахунок власних чи запозичених коштів, а також коштів бюджетів різних рівнів;
 4. вимагати розірвання договору в разі порушення ініціатором створення його умов і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
 5. на продовження строку договору в разі виконання його умов;
 6. на отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору;
 7. залучати на контрактній основі до виконання робіт та надання послуг у межах індустріального парку третіх осіб;
 8. щокварталу отримувати від учасників звіти про виконання умов договору, якщо інше не передбачено договором;
 1. ініціювати розгляд питання стосовно розширення меж індустріального парку у разі, якщо в межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
  1. Керуюча компанія зобов’язана:
   1. виконувати умови договору про створення й функціонування індустріального парку;
   2. здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору про його створення та функціонування;
   3. забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку;
   4. залучати учасників до діяльності індустріального парку та укладати з ними необхідні договори;
   5. звертатися за узгодженням невід’ємних поліпшень майна, переданого ініціатором створення в користування керуючій компанії;
   6. утримувати в належному стані передані за відповідними договорами земельну ділянку, інженерно-транспортну інфраструктуру та інше;
   7. самостійно або за дорученням учасників одержувати відповідні дозволи та погодження в органах державної влади, місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для ведення господарської діяльності в межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та організаціями;
   8. після закінчення строку, на який було укладено договір, передати земельну ділянку разом з об’єктами інфраструктури, розташованими на ній, ініціатору створення, якщо інше не передбачено договором;
   9. щокварталу подавати ініціатору створення та уповноваженому державному органу звіти про функціонування індустріального парку;
  2. Керуюча компанія має також інші права та обов’язки, передбачені договором про створення і функціонування індустріального парку та чинним законодавством України.
Міський голова                                                                Ю.І. Онищенко

СКЛАД
конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку

ТАБАЧИНСЬКИЙ Михайло Миколайович

Заступник міського голови, голова конкурсної комісії

ХАЩЕНКО Дмитро Вікторович

Заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії

БОНДАРЕВА Марина Олександрівна

Начальниця відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету міської ради, секретар конкурсної комісії

Члени конкурсної комісії:

КОВАЛЕНКО Віталій Петрович

Начальник юридичного відділу виконкому міської ради

ВИСОЦЬКА Наталія ОлександрівнаОлександрівн

Начальниця організаційного відділу виконкому міської ради

ІЩЕНКО Олеся Володимирівна

Спеціалістка відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради

КУЧЕРЕНКО Костянтин Юрійович

Головний спеціаліст відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради

ОМЕЛЬЧЕНКО Яна Сергіївна

Начальниця Фінансового відділу Попаснянської міської ради

МАТКОВСЬКА Сніжана Василівна

Голова ГО «Я ввірю в своє місто»

ШИНГІРІЙ Світлана Олексіївна

Членкиня ГО «Агенція місцевого розвитку територіальної громади міста Попасна»

       


            Міський голова                                                                   Ю.І. Онищенко

       

Додаток 2

до рішення міської ради

від _______2021 № ___ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії
індустріального парку

 1. Основним завданням конкурсної комісії є вибір керуючої компанії індустріального парку «Східний регіон».
 2. У своїй роботі конкурсна комісія керується Конституцією України і чинним законодавством України, нормативними документами Попаснянської міської ради, цим Порядком.
 3. Основним способом роботи конкурсної комісії є засідання.
 4. Засідання конкурсної комісії вважаються правомочними у разі присутності на них 2/3 від загального складу членів конкурсної комісії.
 5. Рішення приймаються простою більшістю від загального складу конкурсної комісії.
 6. Конкурсна комісія збирається за рішенням голови конкурсної комісії або за ініціативи не менше як 1/3 від складу конкурсної комісії.
 7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 • Готує конкурсну документацію та забезпечує організацію та проведення конкурсу на вибір керуючої компанії індустріального парку.
 • Розглядає конкурсні пропозиції, отримані від учасників конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, вивчає їх на предмет відповідності конкурсній документації, концепції індустріального парку, цілям та завданням щодо створення індустріального парку.
 • Подає Виконавчому комітету Попаснянської міської ради проект протоколу конкурсної комісії з встановлення результатів конкурсу, вибору керуючої компанії індустріального парку, про скасування конкурсу чи результатів проведення конкурсу, а також інші пропозиції щодо проведення конкурсу.
 1. Голова конкурсної комісії головує на засіданнях конкурсної комісії, ставить питання на голосування, здійснює підрахунок голосів, підписує протоколи засідань конкурсної комісії. У разі, якщо протягом голосування голоси членів конкурсної комісії розділились порівно вирішальним вважається голос голови конкурсної комісії.
 2. Секретар конкурсної комісії веде протокол засідань конкурсної комісії, забезпечує інформування всіх членів конкурсної комісії про проведення засідань, готує та надає членам конкурсної комісії усю документацію, матеріали та інші документи, необхідні для забезпечення її діяльності, а також готує проекти звернень та іншої кореспонденції для спілкування з учасниками конкурсу.
 3. Перше засідання конкурсна комісія проводить для встановлення дати оголошення конкурсу та погодження конкурсної документації.
 4. Секретар конкурсної комісії несе відповідальність за належне інформування про конкурс, розміщення оголошення відповідно до положення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку.
 5. Протягом періоду, наданого для отримання конкурсних пропозицій, конкурсна комісія може отримувати запити на роз’яснення окремих положень конкурсної документації від претендентів конкурсу, натомість самі роз’яснення повинні надсилатися протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту та скеровуватися усім учасникам конкурсу незалежно від того хто з учасників надіслав запит.
 6. Всі конкурсні пропозиції з пакетами документів від претендентів конкурсу, які надходять до конкурсної комісії, реєструються у Реєстрі (Додаток 1). Зберігає всі отримані конкурсні пропозиції секретар конкурсної комісії до дати розкриття конкурсних пропозицій.
 7. Після закінчення терміну отримання конкурсних пропозицій і не пізніше трьох годин після встановленого умовами конкурсу часу, голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії з метою розкриття конкурсних пропозицій. При цьому ведеться протокол розкриття конкурсних пропозицій, до якого заносяться відомості, визначені умовами конкурсу (додаток 2).
 8. Протокол розкриття підписують всі присутні члени конкурсної комісії.
 9. На засідання конкурсної комісії з розкриття конкурсних пропозицій запрошуються також учасники-претенденти конкурсу та представники засобів масової інформації.
 10. Після розкриття конкурсних пропозицій секретар конкурсної комісії надає доступ до конкурсних пропозицій усім членам конкурсної комісії.
 11. Не допускається і забороняється членам конкурсної комісії надавати доступ до конкурсних пропозицій будь-яким третім особам, давати коментарі засобам масової інформації з питань змісту конкурсних пропозицій чи розголошувати інформацію про оцінку конкурсних пропозицій будь-яким іншим чином до моменту затвердження результатів конкурсу ініціатором створення індустріального парку, або довше, якщо таке визначене чинним законодавством України та умовами учасників; проводити зустрічі з претендентами конкурсу чи спілкуватися з їх представниками у будь-який спосіб.
 12. Конкурсна комісія може готувати та подавати до претендентів запити на роз’яснення окремих питань змісту їхніх конкурсних пропозицій у письмовій формі.
 13. Кожен член конкурсної комісії керується умовами конкурсу.
 14. Кожен член конкурсної комісії може визначати самостійно для себе методологію оцінки згідно з встановленими критеріями і подавати свої пропозиції про встановлення результатів конкурсу на засіданні конкурсної комісії.
 15. За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій конкурсною комісією складається протокол оцінки конкурсних пропозицій (додаток 3).
 16. Секретар конкурсної комісії готує проект протоколу засідання конкурсної комісії і пропонує голові конкурсної комісії ознайомити всіх членів конкурсної комісії, для подальшого відкритого голосування.
 17. Голова конкурсної комісії повідомляє всіх учасників конкурсу про результати конкурсу.
 18. Кожен учасник конкурсу має право оскаржити його результати відповідно до вимог чинного законодавства України.
 19. Після встановлення результатів конкурсу рішенням ініціатора створення індустріального парку, конкурсна комісія саморозпускається.
       Міський голова                                                                     Ю.І. Онищенко

Додаток 1

до Порядку роботи

конкурсної комісії з

вибору керуючої компанії

індустріального парку
РЕЄСТР

наданих конкурсних пропозицій


 1. Ініціатор створення індустріального парку:
  1. Найменування: ________________________________________________
  2. Місцезнаходження: ____________________________________________
  3. Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, факс: ____________________________________
 2. Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): __________________
 3. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з зазначенням ресурсів______________________________________________________________________________________________________________________________.
 4. Інформація про надані конкурсні пропозиції:

з/п

Дата, час і спосіб отримання (особисто, поштою тощо)

Повне найменування претендента конкурсу

Дотримання передбачених у конкурсній документації вимог щодо форми подання конкурсних пропозицій

Підпис особи, яка зареєструвала конкурсну пропозицію, та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто)

Примітка
 1. Інша інформація ___________________________________________________
 2. Прийняття конкурсних пропозицій закінчилося _______________    _________

                                                                                                                                      (дата)                    (час)Голова конкурсної комісії                        ___________  ____________________

               М.П.                            (підпис)               (ініціали, прізвище)


Секретар конкурсної комісії                    ___________  ____________________

                                                                                                         (підпис)                      (ініціали, прізвище)
Додаток 2

до Порядку роботи

конкурсної комісії з

вибору керуючої компанії

індустріального парку
ПРОТОКОЛ

розкриття конкурсних пропозицій 1. Ініціатор створення індустріального парку:
  1. Найменування: ________________________________________________
  2. Місцезнаходження: ____________________________________________
  3. Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, факс: ____________________________________
 2. Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): __________________
 3. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з зазначенням ресурсів______________________________________________________________________________________________________________________________.
 4. Розкриття конкурсних пропозицій відбулося _____________   _____________

         (дата)                          (час)

 1. Місце розкриття ____________________________________________________
 2. Перелік конкурсних пропозицій, поданих претендентами конкурсу:

Номер і дата реєстрації конкурсної пропозиції

Повне найменування претендента конкурсу, місцезнаходження, телефон/факс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених конкурсною документацією

Інформація про допущення (недопущення) претендента до участі в конкурсі

Примітка (обґрунтування причин у разі відмови)


 1. Присутні від Ініціатора створення (члени конкурсної комісії):________________________      ______________       _______________________

                                 (посада)                                      (підпис)         (ініціали, прізвище)Голова конкурсної комісії                        ___________  ____________________

               М.П.                            (підпис)               (ініціали, прізвище)


Секретар конкурсної комісії                    ___________  ____________________

                                                                                                         (підпис)                      (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку роботи

конкурсної комісії з

вибору керуючої компанії

індустріального паркуПРОТОКОЛ

оцінки конкурсних пропозицій


 1. Ініціатор створення індустріального парку:
  1. Найменування: ________________________________________________
  2. Місцезнаходження: ____________________________________________
  3. Орган, що відповідає за організацію та проведення конкурсу, ПІБ посадової особи, телефон, факс: ____________________________________
 2. Інформація про об’єкт конкурсу (найменування, площа): __________________
 3. Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з зазначенням ресурсів______________________________________________________________________________________________________________________________.
 4. Проведення оцінки конкурсних пропозицій відбулося __________   _________

                       (дата)                    (час)

 1. Перелік відхилених конкурсних пропозицій та причини їх відхилення.
 2. Перелік конкурсних пропозицій, допущених до процедури оцінки.
 3. Методика та критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 4. Оцінка пропозицій претендентів:


Повне найменування претендента конкурсу, номер і дата реєстрації конкурсної пропозиції

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Значення показників згідно з конкурсними пропозиціями за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки

Примітка 1. Результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (рішення про визнання кращих умов створення та функціонування індустріального парку) _________

___________________________________________________________________

 1. Члени конкурсної комісії:


________________________      ______________       _______________________

                                 (посада)                                      (підпис)         (ініціали, прізвище)Голова конкурсної комісії                        ___________  ____________________

               М.П.                            (підпис)               (ініціали, прізвище)


Секретар конкурсної комісії                    ___________  ____________________

                                                                                                         (підпис)                      (ініціали, прізвище)Додаток 4

до рішення міської ради

від _______2021 № ___Проект договору про створення та функціонування індустріального парку «Східний регіон»*


м. Попасна                                                                                 «__» __________20__ р.
(найменування (ПІБ) ініціатора створення індустріального парку)


(відповідно до пункту 4 статті 1 Закону «Про  індустріальні парки»)


надалі – Ініціатор) в особі ____________________________________________________________________________________________________

                                                                                                             (посада, ПІБ)

що діє на підставі________________________________________________________

                                                                                                         (назва документа)

з однієї сторони, і ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( найменування юридичної особи)

яка після підписання цього Договору набуває статусу керуючої компанії відповідно до пункту 5 статті 1 Закону України «Про індустріальні парки) (надалі – Керуюча компанія) в особі _______________________________________________________________________

                                                                     (посада, ПІБ)

___________________________________________________________________________________________________


що діє на підставі_______________________________________________________,

                                                                  (назва документа)


з іншої сторони, на основі рішень Попаснянської міської ради від 06.10.2020 № 117/2 «Про створення індустріального парку «Східний регіон» та затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон», від 05.11.2020 № 118/6 «Про затвердження Концепції індустріального парку «Східний регіон» в новій редакції», уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет Договору
  1. Керуюча компанія відповідно до умов цього Договору, бізнес-плану та концепції індустріального парку зобов’язується  виконувати комплекс робіт і послуг з підготовки земельних ділянок, а також проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об’єктів  інженерно-транспортної інфраструктури чи інших об’єктів з метою створення належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності та  забезпечувати функціонування індустріального парку, а Ініціатор зобов’язується здійснювати комплекс заходів, необхідних для виконання Керуючою компанією своїх  обов’язків за цим Договором.
  2. За цим Договором створюється та забезпечується функціонування індустріального парку «Східний регіон», розташованого на земельних ділянках, загальною площею ___________.
  3. Земельні ділянки площею______, розташовані_____________, кадастрові номери____________________ з викопіюванням з кадастрової карти (плану) щодо місця їх розташування.
  4. Термін, на який створюється індустріальний парк________________________________________________________. 1. Порядок виконання договору


  1. Обслуговування індустріального парку:

2.1.2. Порядок обслуговування індустріального парку _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.2. Умови облаштування індустріального парку____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.    Надання прав на земельні ділянки та об’єкти у межах індустріального парку:

2.2.1. Порядок надання прав на земельні ділянки та об’єкти у межах індустріального парку

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.2. Умови надання прав на земельні ділянки та об’єкти у межах індустріального парку________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.    Залучення учасників індустріального парку:

2.3.1. Порядок залучення учасників індустріального парку

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.2. Умови залучення учасників індивідуального парку

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.   Правовий режим майна, створеного керуючою компанією у межах індустріального парку та майна, переданого для використання, що є власністю ініціатора створення.

2.5. Надання керуючою компанією щоквартальної звітності:

2.5.1. Склад звітності, що подається:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5.2.   Порядок подання звітності

___________________________________________________________________

2.6. Надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою.

2.7. Порядок надання послуг  та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7.1. Умови надання послуг та прав користування  інженерно-транспортною інфраструктурою

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Права та обов’язки сторін
  1. Ініціатор зобов’язаний:

3.1.1.  Здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов цього Договору.

3.1.2.   Зберігати комерційну таємницю Керуючої компанії.

3.1.3.  Не втручатися у поточну господарчу діяльність Керуючої компанії та учасників.

3.1.4.  Розглядати пропозиції Керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення поліпшення його майна, переданого у користування керуючій компанії.

3.1.5. Здійснювати  контроль за додержанням концепції індустріального парку.

3.1.6. Виконувати умови цього договору.

3.2. Ініціатор має право:

3.2.1. Здійснювати контроль за додержанням Керуючою компанією умов укладених договорів.

3.2.2.  Надавати Керуючій компанії право на облаштування індустріального парку та/або  управління (експлуатацію) об’єктами, що розміщені у межах індустріального парку.

3.2.3.  Вимагати від Керуючої компанії додержання концепції індустріального парку та виконання умов договорів, укладених з ініціатором створення.

3.2.4. Щокварталу отримувати від Керуючої компанії звіти про функціонування індустріального парку.

3.2.5. Вимагати від Керуючої компанії усунення порушень, допущених нею у процесі функціонування індустріального парку.

3.2.6. Вимагати від Керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення  стану об’єктів або псування індустріального парку, яке сталося внаслідок дій або бездіяльності Керуючої компанії.

3.2.7. Здійснити викуп майна Керуючої компанії у межах індустріального парку у разі дострокового розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку в першому порядку.

3.2.8.  За зверненням Керуючої компанії вживати заходів з розширення меж індустріального парку, якщо на наявній території не можливо розмістити нових учасників.

3.3. Ініціатор має також інші права та обов’язки, передбачені цим Договором і чинним законодавством України.

3.4. Керуюча компанія зобов’язана:

3.4.1. Виконувати умови цього договору.

3.4.2. Здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору про створення та функціонування індустріального парку.

3.4.3. Забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку.

3.4.4. Залучати учасників індустріального парку та укладати з ними необхідні договори.

3.4.5. Самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи на погодження в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у т.ч. для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

3.4.6. Звертатися з пропозиціями щодо надання  на здійснення поліпшення майна, переданого Ініціатором у користування Керуючій компанії.

3.4.7. Утримувати у належному стані передані за відповідними договорами земельну ділянку, інженерно-транспорту інфраструктуру індустріального парку та забезпечувати належні умови їх виконання.

3.4.8.  Після закінчення строку, на який укладено Договір, передати земельну  ділянку разом з об’єктами інфраструктури, що розташовані на ній та іншими об’єктами, розміщеними у межах індустріального парку.

3.4.9. Щокварталу подавати Ініціатору та уповноваженому державному органу звіти про функціонування індустріального парку.

3.4.10. Зберігати комерційну таємницю ініціатора.

3.5. Керуюча компанія має право:

3.5.1. Здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про індустріальні парки».

3.5.2. З врахуванням  вимог земельного законодавства передавати учасникам у суборенду надану їй в оренду ділянку або її частини у межах індустріального парку з правом забудови.

3.5.3. Створити умови для підключення (приєднання) учасників до інженерних мереж та  комунікацій.

3.5.4. Вимагати розірвання договору  у разі порушення Ініціатором умов Договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов Договору.

3.5.5. На продовження строку Договору у разі виконання його умов.

3.5.6. На отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги), що надаються учасникам згідно з Договором та чинним законодавством України.

3.5.7. Залучати на контактній основі до виконання робіт та надання послуг у межах індустріального парку третіх осіб.

3.5.8. Не раніше ніж щокварталу отримувати від учасників звіти про виконання умов Договору.

3.5.9. Ініціювати розгляд питання стосовно розширення меж індустріального парку  у разі, якщо на наявній території не можливо розмістити нових учасників.

3.6. Керуюча компанія має також інші права та обов’язки, передбачені цим договором і чинним законодавством України.


 1. Відповідальність сторін
  1. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за цим Договором не допускається. Уразі порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі- порушення Договору), сторона несе відповідальність, визначену цим договором та/або чинним законодавством України.
  2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.
 2. Обставини непереборної сили
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, е6підемія, війна тощо).
  2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 15 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
  3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими на це органами.
  4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж______ календарних днів, кожна з сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір.


 1. Вирішення спорів
  1. Усі спори, які будуть виникати при виконанні цього Договору, регламентуються способом переговорів і консультацій між сторонами.
  2. У разі неможливості досягнення згоди сторін у процесі переговорів і консультацій такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства. України.


 1. Строк дії Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками.
  2. Строк дії Договору про створення та функціонування індустріального парку встановлюється у межах терміну, на який створено індустріальний парк. Строк дії Договору _____________________________.
  3. Цей Договір припиняється у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не уклали угоди про його подовження у межах терміну, на який створено індустріальний парк.
  4. Строк дії договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк.
  5. Цей договір може бути припинено достроково у разі:
   1. Істотного порушення однією із сторін своїх зобов’язань за Договором.
   2. Ліквідації Керуючої компанії за рішенням суду, у тому числі з визнанням її банкрутом.
  6. Реорганізації Керуючої компанії – юридичної особи не є підставою для розірвання Договору про створення та функціонування індустріального парку.
  7. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу


 1. Інші умови
  1. Зміни до цього Договору вносяться за взаємною згодою сторін.
  2. У разі припинення Договору про створення та функціонування індустріального парку  Керуюча  компанія зобов’язана повернути ініціатору створення індустріального парку земельні ділянки, не відчужені у власність, а також об’єкти права власності на умовах, зазначених у Договорі.
  3. Якщо керуюча компанія допустила псування земельної ділянки ініціатора створення індустріального парку, погіршення стану/знищення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або майна ініціатора створення індустріального парку, розташованого у межах індустріального парку, вона зобов’язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що  не сталося внаслідок дій або бездіяльності цієї компанії.


 1. Додатки до Договору
  1. Невід’ємною частиною цього договору є:
   1. Рішення ініціатора про створення індустріального парку;
   2. Бізнес-план індустріального парку;
   3. Концепція індустріального парку, схвалена ініціатором створення індустріального парку.


 1. Реквізити сторін


Ініціатор                                                      Керуюча компанія_____________                                             __________________

м.п.                                                                  м.п.


*Проект Договору не є остаточними і вичерпними, і може бути доповнений і скоригований під час укладання Договору з Учасником-переможцем конкурсу в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного Договору. Ініціатор залишає за собою право змінювати основні вимоги до Договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо створення та функціонування індустріальних парків.Міський голова                                                                Ю.І. Онищенко2020-2021 © Всі права застережено.