Розпорядження міського голови  "Про затвердження Плану заходів щодо запобігання проявам..."  № 02-02/300 від 28.12.2020р. 
Документ №02-02/300 від 28.12.2020р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

28.12.2020p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
від 28.12.2020  № 02-02/300
м. Попасна
 

       Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020              № 102/20, з метою створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:


  1. Затвердити План заходів щодо запобігання проявам корупції на 2021 рік (додається).


  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова            Ю.І. Онищенко
             


Підготував: Коваленко В.П.        Додаток

до розпорядження міського голови

№ 02-02/300 від 28.12.2021

ПЛАН

заходів щодо запобігання проявам корупції на 2020 рік


з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Продовжити роботу з організації навчання та проведення роз'яснювальної роботи серед посадових осіб виконавчого комітету міської ради з питань дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.

Проведення навчання (семінарів) для посадових осіб міської ради щодо змін в антикорупційному законодавстві.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ

2

Забезпечення виконання норм Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

Протягом року

Загальний відділ, керуючий справами

3

Надавати комунальним підприємствам, установам, організаціям методичну допомогу з питань:

- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

- організації роботи щодо попередження порушень підлеглими антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;

- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальні та причетні посадові особи виконавчого комітету міської ради

4

Здійснення контролю за діяльністю уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції комунальних підприємств, установ, організацій та надання їм методичної допомоги.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальні та причетні посадові особи виконавчого комітету міської ради

5

Вжиття заходів щодо безумовного виконання працівниками розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині  подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Протягом січня - квітня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб міської ради та виконавчого комітету міської ради.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

юридичний відділ

7

Проводити аналіз прогалин та колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин з метою  недопущення порушень закону, вивчення проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, міської ради що вносяться на розгляд на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

Постійно

Юридичний відділ,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8

Вживати заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України до посадових осіб міської ради та виконавчого комітету при надходженні постанови суду про корупційне правопорушення або порушення пов’язане з корупцією.

У разі надходження постанови (рішення) суду

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

9

Провести аналіз дотримання посадовими особами міської ради та виконавчого комітету міської ради порядку особистого прийому громадян з питань, що віднесені до їх компетенції.

Протягом другого півріччя 2021 року

Юридичний відділ,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10

Аналіз дотримання посадовими особами  кодексу етичної поведінки,  під час виконання посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності.

Протягом третього кварталу 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

11

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства забезпечити:

- дієву взаємодію виконкому міської ради, органів правопорядку та громадськості у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;

- розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування і протидії корупції;

- своєчасне застосування до винних у скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством;

- обговорення на службових нарадах або зборах кожного випадку корупції, а також проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь.

- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань;

- заміщення вакантних посад шляхом конкурсного відбору з кадрового резерву або за іншими процедурами, передбаченими законодавством. Інформацію про перелік вакантних посад в апараті, а також про результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розміщувати на офіційному веб-сайті міської ради;

- ознайомлення претендентів на зайняття посади посадової особи органу місцевого самоврядування з вимогами Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 та Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Попаснянської міської ради та її виконавчого комітету, затверджених рішенням Попаснянської міської ради від 24.05.2019 № 105/13.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, юридичний відділ, керівники структурних підрозділів виконкому міської ради, загальний відділ виконкому міської ради, керуючий справами

12

Для всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності виконавчого комітету міської ради та органів правопорядку, спрямованої на запобігання та подолання корупції, інших посадових зловживань, готувати матеріали та публікації на офіційному веб-сайті міської ради за темами:

- організаційні та практичні заходи органів місцевого самоврядування щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють скоєнню правопорушень з боку посадових осіб;

- стан та результати запобігання та протидії корупції в міській раді та виконавчому комітеті міської ради;

- щодо внесення змін до чинного антикорупційного законодавства;

- запровадження та зміцнення інститутів громадського суспільства, додержання вимог чинного законодавства, встановлення відносин між органом місцевого самоврядування і громадянами на засадах доброчесності, взаємоповаги і взаємодопомоги.

Постійно

Юридичний відділ,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13

У 3-денний термін після отримання копії судового рішення щодо притягнення посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень або порушень пов’язаних з корупцією або з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», вирішувати питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності в тому числі у вигляді звільнення  таких осіб  із займаних посад, про що негайно повідомляти уповноважені органи.

У разі отримання копії судового рішення

Міський голова, загальний відділ виконкому міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуючий справами

14

Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, про що негайно повідомляти відповідні органи.

У разі надходження офіційної інформації

Міський голова, загальний відділ виконкому міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуючий справами

15

Інформування міського голови про виконання нормативно-правових актів з антикорупційної політики посадовими і службовими особами виконавчого комітету міської ради.

грудень 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

16

Розробити та затвердити План заходів щодо

запобігання і протидії корупції на 2021 рік.

до 30 грудня

2021 рокуЮридичний відділ,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Міський голова                                                                        Ю.І. Онищенко2020-2021 © Всі права застережено.