Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про Реєстр Попаснянської міс..."  № 28 від 17.03.2021р. 
Документ №28 від 17.03.2021р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

17.03.2021p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 17.03.2021  № 28
м. Попасна
 

З метою забезпечення реалізації Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», керуючись ст. ст. 371, 52, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Попаснянської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Визначити Виконавчий комітет Попаснянської міської ради розпорядником інформації про зареєстрованих осіб Попаснянської міської територіальної громади в Реєстрі Попаснянської міської територіальної громади.
 2. Затвердити Положення про Реєстр Попаснянської міської територіальної громади згідно з додатком (додається).
 3. Встановити, що формування Реєстру Попаснянської міської територіальної громади здійснюється:
 • програмними засобами Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби (ВІС ДМС);
 • програмним засобом «ЦНАП-SQS», як автоматизованою системою формування та ведення Реєстру Попаснянської міської територіальної громади в електронному вигляді.
 1. Встановити, що адміністрування та ведення реєстру територіальної громади та механізм передачі інформації від реєстру територіальної  громади до Реєстру ВІС ДМС здійснюється відповідно до Правил створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізм передачі органами реєстрації відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
 2. Рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 22.02.2019 № 22 «Про затвердження Положення про Реєстр територіальної громади міста Попасна» визнати таким, що втратило чинність.
 3. Організаційному відділу Виконавчого комітету Попаснянської міської ради в строк до 01 квітня 2021 року забезпечити:
 • підключення уповноважених осіб Відділу надання адміністративних послуг до ВІС ДМС та вжити організаційних заходів, встановлених підпунктом 3 пункту 1 та пунктом 2 Правил
  створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізм передачі органами реєстрації відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Кулік Л.А., відділ  надання адміністративних послуг  (Коваленко О.М.), організаційний відділ (Висоцька Н.О.).


Міський голова                                                         Ю.І. Онищенко


Додаток

до рішення виконавчого

                                                                       комітету міської ради

17.03.2021   № 28

   

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр Попаснянської міської територіальної громади


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення затверджене з метою забезпечення виконання Виконавчим комітетом Попаснянської міської ради визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  (далі - Закон), Правилами реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (надалі – Правила) делегованих повноважень у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, а також формування та ведення  Реєстру Попаснянської міської територіальної громади.

1.2. Реєстр територіальної громади (далі – Реєстр) – автоматизована база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної Законом інформації, для обліку осіб, які проживають на території Попаснянської міської територіальної громади.

1.3. Повноваження з  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах території Попаснянської міської територіальної громади, формування та ведення Реєстру територіальної громади покладено на спеціалістів І категорії  відділу надання адміністративних  послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради, які здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування  осіб.

1.4. Реєстр формується за допомогою:

 • програмних засобів Відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби (ВІС ДМС);
 • програмним засобом «ЦНАП-SQS», як автоматизованою системою формування та ведення Реєстру.

1.5. Реєстр формується та ведеться з метою:

- здійснення делегованих державою повноважень з реєстрації місця проживання/перебування  осіб;

- спрощення адміністративних процедур;

- забезпечення надання офіційної інформації, довідок у визначених законом випадках;

- статистичною.

1.6. Уповноважені особи – спеціалісти І категорії відділу надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради, які здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування  осіб  та посадові особи інших виконавчих органів Попаснянської  міської ради (для яких встановлені віддалені робочі місця), яким в установленому цим Положенням порядку надається доступ до відомостей Реєстру для отримання інформації, довідок, необхідних для виконання покладених на них повноважень.

1.7. Технічний адміністратор Реєстру – спеціаліст І категорії організаційного відділу – надає відповідні ролі в системі «ЦНАП-SQS» користувачам-співробітникам громади уповноваженим особам які здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування  осіб, має можливість призупинити роботу уповноваженої особи в системі «ЦНАП-SQS» та підтримує зв’язок з технічною підтримкою Реєстру Державної міграційної служби ВІС ДМС. 


2. ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ

2.1. Безпосереднє формування та ведення Реєстру покладено на спеціалістів І категорії відділу надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради, які здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб  та ведення Реєстру Попаснянської міської територіальної громади.

2.2. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

2.4. Реєстр формується з інформації про осіб, місце проживання яких зареєстровано/знято з реєстрації у населених пунктах Попаснянської міської територіальної громади.

2.5. Ведення Реєстру, яке здійснюється за допомогою програмного засобу «ЦНАП-SQS» має забезпечувати:

1) авторизацію посадової особи органу реєстрації;

2) внесення визначеної Законом та цим Положенням інформації про  особу;

3) зберігання персональних даних, що внесені до Реєстру та їх відображення;

4) пошук інформації про  особу за базою даних Реєстру;

5) перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Реєстру;

6) взаємопов’язаний пошук та друк результатів;

7) проведення реєстраційних дій (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування  осіб) за видами відповідно до вимог чинного законодавства;

8) формування та друк звітів, довідок, карток, повідомлень, відомостей за встановленими формами;

9) коригування даних про особу – у разі встановлення розбіжностей між відомостями, що містяться у Реєстрі та поданими особою документами;

10) внесення, на підставі відповідних актів, інформації про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої із збереженням попередніх даних у Реєстрі;

11) внесення змін до електронної картки особи, які пов’язані зі зміною даних про особу (прізвище, ім’я, по батькові, реквізити паспортного документу, свідоцтва про народження тощо);

12) передачу, у визначеному законодавством порядку, інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР);

13) автоматизоване формування за встановленою формою та друк відомостей для періодичного поновлення інформації Державного реєстру виборців про: громадян України, зареєстрованих за місцем проживання, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років; виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання; виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання;

14) ідентифікацію посадової особи органу реєстрації, яка здійснила реєстраційну дію в Реєстрі, внесла зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі або сформувала довідкову інформацію.

2.6. Ведення Реєстру за допомогою ВІС ДМС здійснюється в порядку, визначеному Правилами створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізмом передачі органами реєстрації відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

2.7. До Реєстру, ведення якого, здійснюється програмним засобом «ЦНАП-SQS»  вноситься наступна інформація про особу:

-   прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;

-   дата та місце народження;

-   місце проживання/перебування;

-   відомості про громадянство;

-   унікальний номер запису в ЄДДР (якщо така інформація внесена до паспорту громадянина України);

-  дата реєстрації місця проживання/перебування;

- прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

-  інформація про попереднє місце проживання;

-  дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);

-  інша інформація, яка повинна подаватись органом реєстрації до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

2.8. До Реєстру, ведення якого здійснюється програмними засобами ВІС ДМС, вноситься інформація в обсязі, який встановлено Правилами реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від                        02 березня 2016 року № 207.

2.9. До Реєстру автоматично вноситься інформація про найменування структурного підрозділу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, якою внесено запис до Реєстру.

2.10. Орган реєстрації у разі внесення під час реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, Реєстру територіальної громади, ведення якого здійснюється за допомогою ВІС ДМС з одночасним внесенням інформації до програмного засобу «ЦНАП-SQS».

2.11. Для внесення інформації до програмного засобу «ЦНАП-SQS» подання другої заяви про реєстрацію місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання/перебування не здійснюється.

3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В РЕЄСТРІ

3.1. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрах, здійснюється з дотриманням вимог Закону, а також законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших вимог чинного законодавства.

3.2. Виконавчим комітетом Попаснянської міської ради ведеться облік посадових осіб, які мають віддалений доступ до Реєстру та визначається рівень їх доступу до нього.

3.5. Доступ до Реєстру здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

3.6. Службовим та посадовим особам розпорядника Реєстру, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3.7. У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або переведення його на іншу посаду, виконання посадових обов’язків по якій не пов’язане з обробкою персональних даних, що містяться в Реєстрі, відповідальною посадовою особою вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до персональних даних, а документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів, передаються іншій посадовій особі. Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата звільнення працівника, дата переведення його на посаду, виконання посадових обов’язків по якій не пов’язане з обробкою персональних даних, що містяться в Реєстрі.

3.8. Уповноваженими особами – спеціалістами І категорії відділу надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради, які здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб та технічному адміністратору Реєстру заборонено передавати дані з Реєстру третім особам з метою, не передбаченою Законом.

  4. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З РЕЄСТРУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

  4.1. Відомості про місце проживання особи та інші персональні данні надаються виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи на підставі запиту органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, закладу щодо доступу до персональних даних за формою, затвердженою Правилами. 

4.2. Інформація з Реєстру про осіб, місце проживання яких зареєстровано за відповідною адресою,  може надаватися органом реєстрації іншим органам державної влади, органам місцевого самоврядування лише у випадках, передбачених законом на підставі запиту відповідного органу, в якому повинно зазначатись посилання на норму закону, яка надає право запитувачу на отримання інформації з обмеженим доступом.

4.3. Запит подається/надсилається безпосередньо до Відділу (Центру) надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

4.4.  У наданні інформації з Реєстру може бути відмовлено, якщо: запит подано не за формою, затвердженою Правилами; запит не містить повних даних, які необхідні для формування відповідної інформації з Реєстру; у запитувача відсутні повноваження для отримання відповідної інформації; у виконавчого комітету Попаснянської міської ради відсутні підстави для надання запитуваної інформації.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Внесення змін до Положення здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.     Керуючий справами                                                               Л.А. Кулік2020-2021 © Всі права застережено.