Рішення виконавчого комітету  "Про розгляд звіту про виконання місцевого бюджету міст..."  № 19 від 12.02.2021р. 
Документ №19 від 12.02.2021р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

12.02.2021p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 12.02.2021  № 19
м. Попасна
 

                                                                                                                                                                                                                              

Заслухавши інформацію начальника Фінансового  відділу Попаснянської  міської ради Омельченко Я.С. про виконання місцевого бюджету міста Попасна за 2020 рік,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради визначає,  що поповнення доходної частини загального фонду міського бюджету за звітний період становило 106,6%  до планових показників без урахування субвенцій та дотацій. За звітний період всього отримано доходів загального фонду  31222,723 тис. грн., у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 27280,481 тис. грн. без урахування трансфертів.  Перевиконання  деяких податкових надходжень склалося за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, тобто бази оподаткування, сплата єдиного податку з фізичних осіб склала 113% до планових показників на звітний період.  Також позитивно вплинула на формування доходної частини міського бюджету сплата земельного податку з юридичних осіб - 110% .

Фінансування видатків розпорядників та одержувачів  коштів, у відповідності до запланованих призначень на звітний період, виконувалось з урахуванням фінансової спроможності бюджету та першочергової необхідності. За звітний період  забезпечено в повному обсязі фінансування поточного фонду оплати праці працівників бюджетних установ,  оплату енергоносіїв та інших захищених статей видатків, які фінансуються з міського бюджету. 

Організація виконання місцевого бюджету за 2020 рік здійснювалась з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України  та у відповідності до рішення міської ради  від 23  грудня  2019 року  № 111/5 «Про місцевий бюджет міста Попасна на 2020 рік» (зі змінами).

За звітний період всього отримано надходжень по спеціальному фонду місцевого бюджету 8855,304 тис. грн, у тому числі по місцевим податкам та зборам надійшло 446,1777 тис. грн., без урахування трансфертів. 

       Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за  2020 рік виконана на 81,46%, по спеціальному фонду на 87,8%.

За звітний період  забезпечено фінансування всіх захищених статей та поточних видатків, які фінансуються з міського бюджету. 

Згідно з  частиною 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради


  ВИРІШИВ:  

 

  1. Інформацію про звіт щодо виконання   місцевого бюджету міста Попасна за 2020 рік  взяти до відома (додатки 1, 2).

           Міський голова                                                            Ю.І.Онищенко

                                                                         Додаток  1

                                                               до рішення виконкому

                                               міської ради

                                                    12.02.2021 № 19


Виконання доходної частини 

загального фонду місцевого бюджету за 2020 рік:

Код

Уточ.пл.

Факт

% вик.

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

35140

35380,3

101

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

971

970,2

100

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (Пальне)

135454

148998,1

110

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( Пальне )

472624

519560,9

110

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

2017934

1286993

64

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

670

998,93

149

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

990

1087,04

110

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

50000

-1222,88

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

97000

105539,7

109

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

14075910

15499656

110

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

2852699

3007365

105

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

50000

83814,99

168

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

360000

356471,1

99

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

16146

16146,56

100

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

932626

908027,1

97

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

3506004

3988558

114

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

5200

5186

100

Неподаткові надходження  


21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

30000

23623,93

79

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

6800

6800

100

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

11970

16990

142

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

809666

1082726

134

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

53280

72350

136

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг

0

1050

0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

30000

35296,22

118

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

20000

33964

170

24060300

Інші надходження  

10631

44151,81

415

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

3846303

3846303

100

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

95939

95939

100

Всього (без урахування трансфертів)

 

25581715

27280481

107

Всього

 

29523957

31222723

106


Виконання доходної частини 

спеціального фонду місцевого бюджету за 2020 рік:

Код

Назва

Уточ.пл.

Факт

% вик.

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

40000

34267,64

86

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

0

5616,98

0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах

35000

902,99

3

19011000

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення

0

27538,51

0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0

1493,04

0

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

10000

19961,46

200

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки 

54117,06

54117,06

100

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  

0

26508

0

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають або комунальній власності,

0

275772

0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

8490309

8409126

99

Всього (без урахування трансфертів)

 

139117,1

446177,7

321

Всього

 

8629426

8855304

103      Керуючий справами                                                               Л.А.Кулік

                            


                                                                                       Додаток  2

                                                   до рішення виконкому

                                                                                       міської ради

                                       12.02.2021 № 19


Виконання видаткової частини 

загального фонду місцевого бюджету  за 2020 рік:

Код

Показник

План на рік з урахуванням змін

Всього профінансовано

Касові видатки

% виконання

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  ради

10633093,00

10242252,39

10242252,39

96,32

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

324672,00

300394,33

300394,33

92,52

3133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

261000,00

208694,40

208694,40

79,96

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

417000,00

279316,00

279316,00

66,98

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

512250,00

345096,11

345096,11

67,37

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2399433,00

2027884,82

2027884,82

84,52

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

394120,00

303309,67

303309,67

76,96

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

235000,00

232544,48

232544,48

98,96

6030

Організація благоустрою населених пунктів

8979664,00

5749334,16

5749334,16

64,03

7130

Здійснення заходів із землеустрою

210300,00

208985,21

208985,21

99,37

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

255000,00

252741,95

252741,95

99,11

7693

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

207979,00

117977,40

117977,40

56,73

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

43872,00

33587,11

33587,11

76,56

8700

Резервний фонд

50000,00

0,00

0,00

0,00

Всього по бюджету

 

24923383,00

20302118,03

20302118,03

81,46

2111

Заробітна плата

8441846,00

8413521,18

8413521,18

99,66

2120

Нарахування на оплату праці

1880136,00

1875687,26

1875687,26

99,76

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1658214,00

1372979,01

1372979,01

82,80

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

4639705,00

1465880,62

1465880,62

31,59

2250

Видатки на відрядження

110450,00

10180,37

10180,37

9,22

2271

Оплата теплопостачання

650000,00

478174,41

478174,41

73,57

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

15490,00

11794,62

11794,62

76,14

2273

Оплата електроенергії

1175973,00

1030653,79

1030653,79

87,64

2274

Оплата природного газу

238035,00

152831,20

152831,20

64,21

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

17308,00

3030,79

3030,79

17,51

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

387929,00

296614,21

296614,21

76,46

2282

Окремі заходи по реалізації програм

1100,00

1070,68

1070,68

97,33

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

4868250,00

4616775,03

4616775,03

94,83

2730

Інші виплати населенню

747162,00

550769,10

550769,10

73,71

2800

Інші поточні видатки

41785,00

22155,76

22155,76

53,02

9000

Нерозподілені видатки

50000,00

0,00

0,00

0,00


Виконання видаткової частини 

спеціального фонду місцевого бюджету  за  2020 рік:Код

Показник

План на рік

Всього профінансовано

Касові видатки за вказаний період

% виконання

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради

834532,00

801610,05

801610,05

96,06

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

176853,06

120936,42

176778,90

99,96

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

941350,00

904263,37

904263,37

96,06

6030

Організація благоустрою населених пунктів

1178782,00

1032209,71

1032209,71

87,57

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

170000,00

118498,00

118498,00

69,70

7130

Здійснення заходів із землеустрою

249000,00

39641,51

39641,51

15,92

7310

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

10735838,00

9259423,70

9259423,70

86,25

7330

Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності

1742752,00

1720224,95

1720224,95

98,71

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

159460,00

159452,63

159452,63

100,00

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

150000,00

133518,81

133518,81

89,01

Всього по бюджету

 

16338567,06

14289779,15

14345621,63

87,80

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

105367,06

28000,00

82117,06

77,93

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

158750,00

145160,32

145160,32

91,44

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації програм

199000,00

0,00

0,00

0,00

2800

Інші поточні видатки

1726,00

0,00

1725,42

99,97

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

865700,00

721446,73

721446,73

83,34

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

170000,00

118498,00

118498,00

69,70

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів

643721,00

603751,92

603751,92

93,79

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

2995155,00

2183946,31

2183946,31

72,92

3132

Капітальний ремонт інших об`єктів

9510897,00

8877971,04

8877971,04

93,35

3142

Реконструкція та реставрація інших об`єктів

1688251,00

1611004,83

1611004,83

95,42


     Керуючий справами                                                               Л.А.Кулік2020-2021 © Всі права застережено.