Рішення виконавчого комітету  "Про фінансово-господарську діяльність КУ Попаснянської ..."  № 18 від 12.02.2021р. 
Документ №18 від 12.02.2021р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

12.02.2021p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 12.02.2021  № 18
м. Попасна
 


Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТРУДОВИЙ АРХІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ», заслухавши інформацію директора КУ  Попаснянської міської ради  «Трудовий архів територіальних громад району» Олексієнко І.В.  про  фінансово-господарську діяльність установи за 2020 рік, виконавчий комітет Попаснянської міської ради


ВИРІШИВ:


  1. Інформацію директора КУ  Попаснянської міської ради  «Трудовий архів територіальних громад району» Олексієнко І.В.  про фінансово-господарську діяльність установи за 2020 рік (додається) взяти до відома.
  2. Визнати фінансово – господарську діяльність КУ  Попаснянської міської ради  «Трудовий архів територіальних громад району» задовільною.
  3. Директору КУ  Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району» Олексієнко І.В.:

   2.1.  Продовжити роботу по збереженню архівного фонду підприємств,   

           організацій та установ всіх форм власності, які  не здійснюють фінансово –

           господарську діяльність, але, згідно Єдиного державного реєстру юридичних

           осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, є діючими.

         2.2. Протягом 2021 року провести роботу по укладанню Договорів міжбюджетного трансферту на утримання та зберігання  архівного фонду тих підприємств, установ та організацій,  які не знаходяться на території Попаснянської  територіальної громади.     

          2.3 Постійно проводити роботу по інформуванню громадян про список фондів      

               документів, що знаходяться на зберіганні в КУ  Попаснянської міської ради 

              «Трудовий архів територіальних громад району», шляхом розміщення відповідної

               інформації на офіційній сторінці установи у мережі Facebook.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови

         Гапотченко І.В. та директора КУ Попаснянської міської ради «Трудовий архів

         територіальних громад району» Олексієнко І.В. 


Міський голова                                                                              Ю.І Онищенко

Додаток

до рішення виконкому

Попаснянської міської ради

12.02.2021 №18Звіт

про  фінансово - господарську діяльність комунальної установи Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району» за 2020р.

       

КУ Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району» у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Положенням по трудовому архіву.  З  питань організації та методики ведення архівної справи керуємося наказами та методичними рекомендаціями Держкомархіву та Державного архіву Луганської області.

Трудовим  архівом  зберігаються  документи Попаснянського району, в тому числі 1 міської, 1 сільської та 6 селищних рад. На утримання  КУ «Трудовий архів» за збереження архівного фонду на підставі договорів у 2020 р. була виділена сума в розмірі  264 672 грн. До міського бюджету  перерахована  субвенція з рад у розмірі 95 546 грн., з міської ради – 169 126 грн.

На   утримання КУ «Трудовий архів» у 2020 році   було  витрачено     250 823 грн.  З  них на заробітну плату – 176 000 грн., нарахування на заробітну плату склали 43 969 грн,  на придбання канцтоварів було виділено – 5 800 грн., на послуги зв'язку – 3 342 грн., на енергоносії -10 189 грн.,  на оплату за  технічне  обслуговування  пожежно - охороної сигналізації – 11 108 грн.

На 01.02.2021 на зберіганні в архіві знаходиться 9 748 справ  за період зберігання з 1943 року по 2014 рік, що становить 147 фондів.

Протягом звітного періоду в Трудовий архів надійшло 674 запита  щодо надання довідок, з них: про підтвердження трудового стажу та заробітної плати – 542 запита (в т.ч. 45 запитів про видачу довідок  для призначення пенсій на пільгових умовах), на 132 запита були видані довідки з негативним результатом.

Прийом громадян проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час; громадяни  пільгової категорії та іноземні громадяни приймаються в день звернення, незалежно від графіка. Запити виконуються у строк, встановлений Законом України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Термін виконання запитів – від 3 до 30 днів.

Скарги  на  роботу нашої установи в органи місцевого самоврядування не надходили. Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників з боку архівної установи не виявлено.

Проводиться робота на інших, не менш важливих напрямках архівної діяльності.

Так за 2020 р. було зроблено:

- опрацьовано та підшито 100 од. зберігання документів ВАТ «Молодіжне»;

- перевірено наявність документів радгоспу «Іскра» (1962-2001р.р.) в кількості 110 од. зберігання;

прийнято на зберігання 2 од.   документів з особового складу ТОВ «ПЕРШЕ КОЛІСНО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (2018-2019 р.р.)

  • проведена робота по інформації громадян про список фондів документів, що знаходяться на зберіганні у КУ «Трудовий архів».

Збереження документів безпосередньо залежить і від рівня протипожежної безпеки.  В Трудовому архіві здійснюються технічні та організаційні заходи, спрямовані на підтримку необхідного рівня протипожежного стану. Виконується спостереження і технічне обслуговування  пожежно-охоронної сигналізації,  виконана перезарядка вогнегасників.

У 2021 році планується:

- протягом 2021року провести роботу по укладанню Договорів міжбюджетного трансферту на утримання та зберігання  архівного фонду тих підприємств, установ та організацій,  які не знаходяться на території Попаснянської    територіальної громади,  тобто  ті підприємства, установи та організації,  що розташовані на території Лисичанської територіальної громади;

  • відремонтувати 80 аркушів документів з паперовою основою;
  • оправити та підшити 70 од. зберігання. 

Особливе місце буде приділено роботі по виконанню запитів соціально-правового характеру, що надходять не тільки від громадян району, а від громадян  з усіх регіонів України  та   Пенсійного фонду. Так само планується проводити роботу по своєчасному виявленню ліквідованих або збанкрутілих підприємств, організацій району з відсутніми правонаступниками, і своєчасному прийняттю документів цих підприємств на зберігання.


      Директор КУ «Трудовий архів»                           Інна  ОЛЕКСІЄНКО2020-2021 © Всі права застережено.