Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку розташування тимчасових споруд..."  № 39/12-39 від 28.03.2013р. 
Документ №39/12 від 28.03.2013р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

28.03.2013p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
 
від 28.03.2013  № 39/12
м. Попасна
 

Про затвердження Порядку

розташування тимчасових

споруд (металевих гаражів)

у м. Попасна (нова редакція)


З метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів), керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Порядок розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у місті Попасна (нова редакція), (далі - Порядок) (додаток 1).
 2. Встановити, що Порядок є обов’язковим для виконання усіма громадянами, юридичними та фізичними особами, які розташовують Тимчасові споруди (металеві гаражі) на території міста Попасна.
 3. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради   оприлюднити це рішення на офіційному сайті Попаснянської міської ради.
 4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 5. Рішення міської ради від 27.04.2012 р. № 25/20 «Про затвердження Порядку розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у                м. Попасна»  вважати таким, що втратило чинність.
 6. Контроль за виконанням    рішення      покласти на   постійну    комісію

     міської ради   з  питань   благоустрою, земельних ресурсів і екології.


             Міський голова                                                       Ю.І. Онищенко                 

                                                                                                             Додаток  1

          до рішення  міської  ради

              28.03.2013  р. №39/12 


ПОРЯДОК

розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у місті Попасна (нова редакція)1. Загальні положення


  1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд (металевих гаражів).
  2. Порядок розроблено з метою впорядкування та оперативного вирішення питань, пов’язаних із розташуванням тимчасових споруд (металевих гаражів).
  3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

тимчасова споруда (металевий гараж) (далі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, по зовнішньому контуру має площу до 30 (тридцяти) кв.м. та висоту не вище ніж 4 (чотири) метри;

замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС;

комісія – комісія з розгляду питань розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) у м. Попасна, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

  1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС.
  2. Порядок розроблено на підставі:

Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил благоустрою території м. Попасна, Наказу від 21.10.2011 р. № 244  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».


2. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС

     2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого комітету Попаснянської міської ради із заявою у довільній формі про можливість розташування ТС.

     2.2. До заяви додаються:

2.2.1. реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

2.2.2. викопіювання М 1:2000 з чергового кадастрового плану міста з нанесеним бажаним місцем розташування тимчасової споруди (далі – Викопіювання) узгоджене з:

- цехом телекомунікаційних послуг № 16 м. Попасна Луганської філії                 ПАТ «Укртелеком»;

- ТОВ «Луганськвода» Попаснянська дільниця відокремленого підрозділу управління з експлуатації західної фільтрувальної станції;

- Попаснянським РЕМ;

- ПАТ по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» Попаснянське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

     2.3. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради реєструє заяву в день надходження та передає її на розгляд міському голові, який направляє її на розгляд комісії з розгляду питань розташування тимчасових споруд (металевих гаражів) (далі Комісія).

     2.4. Засідання Комісії проходить один раз на місяць о 14-00 годині в виконкомі міської ради (за наявності заяв).

     2.5. Після розгляду поданої заяви Комісія надає витяг з протоколу (мотивовану відмову) щодо можливості розробки паспорту прив’язки щодо розташування ТС, про що повідомляється замовник.

     2.6. Для  оформлення  паспорта прив'язки замовник звертається до Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради  із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- викопіювання;

- схему розміщення ТС (схема розміщення ТС розробляється суб’єктом господарювання, який має відповідні ліцензію або сертифікат);

- витяг з протоколу засідання Комісії.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно .

2.7. Паспорт прив'язки (Додаток 1 до Порядку) включає:

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- викопіювання;

- схему розміщення ТС;

- витяг з протоколу засідання Комісії.

Цей перелік документів є вичерпним.
2.8. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  - у відділі житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради.

2.9. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому Попаснянської міської ради реєструє паспорта прив'язки у «журналі реєстрації паспортів прив’язки».

2.10. Після реєстрації паспорта прив'язки, матеріали передаються до відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради для складання договору розташування ТС.
2.11. Договір розташування ТС не підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

2.12. Власники ТС зобов’язані виконувати вимоги Правил благоустрою території м. Попасна.

2.13. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

- не встановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки;

- надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у пункті 2.6 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив'язки ТС ;

- невиконання умов зазначених у пункті 2.12. цього Порядку.

2.14. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання
чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

2.15. Строк  дії  паспорта прив’язки 5 (п’ять) років.

2.16. Продовження терміну дії паспорта прив'язки здійснюється через кожні              5 (п’ять) років за умови, якщо місце розташування ТС відповідає даним паспорта прив’язки.

2.17. Розміщення ТС самовільно забороняється.
Заступник міського голови                                            О.А.Козаков


           Секретар ради                                                                  Т.Є. Лисиченко                                                                                                                                                         Додаток 1
                                                                                                                  до Порядку розміщення
                                                                                                          тимчасових споруд
                                                                                                            (металевих гаражів)ПАСПОРТ

прив’язки 

_______________________ ________

(назва ТС)
Замовник ________________________________________________________
                  (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки виданий _______________________________________
                                                                    (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та                         

                                                                                            архітектури виконавчого органу сільської, селищної,
                                                                                                  міської ради, районної державної адміністрації)Паспорт прив'язки дійсний до           "_____" _________ 20_______ року


Паспорт прив'язки продовжено до    "_____" __________ 20______ року_________________     _______________        ____________________
    (посада)                                       (підпис)                                             (прізвище, ініціали)
М.П.
Дата видачі  ____  ____________ 20____ року


__________________________________________________________________

* Паспорт прив'язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається в органі  містобудування  та  архітектури,   який   видав   паспорт прив'язки.Викопіювання з чергового кадастрового плану міста.

М 1:2000

                Місце креслення


                               

СХЕМА
  розміщення ТС

Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на
землекористування ____ га

М 1:500                                                                     

             Місце креслення

    Експлікація:

     місце розташування ТС;

     червоні лінії;

     лінії регулювання забудови;

     місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення: __________________________________

    


________                 ___________________________________________________________       

   (підпис)                            (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства, установи, організації розробника)                         М.П.

                                                                         

Дата складання  ____   ____________ 20____ року       2020-2021 © Всі права застережено.