Рішення міської ради  "Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у м. ..."  № 27/18-27 від 25.06.2012р. 
Документ №27/18 від 25.06.2012р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Пректів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

25.06.2012p. - Прийнятий

 
Публікації документаУКРАЇНА
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
 
від 25.06.2012  № 27/18
м. Попасна
 

Про затвердження Правил утримання

домашніх тварин у м. Попасна


З метою  забезпечення гуманного ставлення до домашніх тварин, додержання порядку і чистоти на території міста при їх утриманні, відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах», Попаснянська  міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин у м. Попасна (Додаток 1).


2. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою:

2.1. Здійснювати контроль за виконанням цих Правил та вживати своєчасних заходів щодо попередження, недопущення та усунення їх порушень;

2.2. Забезпечити інформування населення міста про зміст рішення шляхом розміщення його на офіційному сайті Попаснянської міської ради.


3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань благоустрою, земельних  ресурсів та екології.
Міський голова                                                                           Ю.І.Онищенко


 


                                                                                      Додаток 1

до рішення Попаснянської 

міської ради 25.06.2012 р.№27/18Правила утримання домашніх тварин у м. Попасна1. Загальні положення

1.1. Правила розроблені відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про місцеве самоврядування України», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Методичних рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах, затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007 р. № 175.


1.2. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності (крім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України), що утримують тварин на території міста Попасна.


1.3. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх  умертвіння.


1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.


1.5. Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.


1.6. Внесення змін до Правил здійснюється Попаснянською міською радою, один раз на три роки або за необхідності раніше, шляхом прийняття відповідного рішення.


1.7. Поняття, що використовуються у цих Правилах мають таке визначення:

- домашні тварини — собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

- жорстоке умертвіння тварин — умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

- жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

- гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

- карантинний майданчик — спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

- утримання в домашніх умовах — обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

- притулки для тварин — неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

- реєстрація домашніх тварин — система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

- ідентифікація домашніх тварин — біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

- місце або зона для вигулу тварин — територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

- навчально-дресирувальний майданчик для собак — це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

- екскременти — відходи життєдіяльності тварини;

- потенційно небезпечні собаки — собаки, згідно Переліку порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, який наведено у Додатку, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

- собаки, що визнані небезпечними, — собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

Інші поняття у цих Правилах вживаються у значенні, які наведені в Законах України “Про благоустрій населених пунктів” та “Про захист тварин від жорстокого поводження”.


2. Загальні вимоги до утримання тварин

2.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм належних для їх утримання умов. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного законодавства.

Місце утримання тварин має бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.

Власник тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людей та інших тварин.


2.2. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо) з обов’язковим створенням умов, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

В квартирах чи будинках допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі, і яким можуть бути забезпечені передбачені п.2.1. умови для утримання, за наявністю дозволу центрального виконавчого органу з питань охорони навколишнього природного середовища.


2.3. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, де проживає кілька сімей, — лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів — з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони — в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети — у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.


2.4.  Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

- муштри на спеціальних навчально-дресирувальних майданчиках;

- проведення виставок та змагань на спеціальних рингах.


2.5. При поводженні з тваринами не допускається:

- використання оснащень, інвентарю та інших предметів, що травмують тварин;

- примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

- нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.


2.6. Власникам тварин забороняється:

- утримувати тварин незареєстрованими та за відсутністю імунізації проти сказу;

- кидати тварину, наносити ушкодження, залишати в безпомічному становищі, причиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні до тварини інші неприпустимі дії;

- утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях тощо);

- вигулювати собак без повідків, а потенційно-небезпечних порід також без намордників - у невстановлених для цього місцях, окрім випадків, передбачених п. 2.4;

- заводити тварин у приміщення громадських будинків (магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін. (без згоди власника);

- вигулювати тварин на території пляжів, бульварів, скверів, садів та інших об’єктів природно-заповідного фонду, в місцях загального користування і масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків та намордників;

- купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, ставках, фонтанах;

- вигулювати або виводити в місця загального користування хижих тварин, а також хворих на інфекційні захворювання, сільськогосподарських тварин (корів, кіз, коней та ін.) з метою випасу тощо;

- продавати, купувати, показувати на виставках, перевозити всіма видами транспорту тварин без реєстраційного посвідчення та ветеринарних довідок або свідоцтв, що видаються установами державної ветеринарної служби, з відміткою про імунізацію проти сказу, яку проведено у встановлені строки;

- викидати трупи собак, котів і інших тварин або ховати їх в непередбачених для цього місцях;

- примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

При проведенні больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.


2.7. Власники собак та інших тварин мають право:

- виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку (не більше1,2 м), а тих, які належать до категорії потенційно небезпечних порід, в наморднику, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;

- транспортувати тварин усіма видами транспорту загального користування відповідно до правил транспортування тварин у даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

- вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети, без повідків та намордників;

- проводити кремацію трупів тварин, ховати їх в передбачених для цього місцях.


2.8. Особа, яка утримує тварину, окрім обов’язків, передбачених п. 2.1, зобов’язана:

а) дотримуватись санітарно-гігієнічних та інших норм експлуатації приміщення, де утримується тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття (у випадку утримання тварини у жилому приміщенні);

б) дбати про тварину, шляхом забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним доступом до води, а також іншими необхідними для життя потребами;

в) забезпечити тварині можливість здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

г) реєструвати тварин відповідно до вимог розділу 5 цих правил;

д) спускати собак з прив’язі лише на закритих територіях, що виключає можливість втечі, з дотриманням заходів безпеки людей та інших тварин;

е) при застосуванні тварин для охорони території розміщувати попереджувальний напис з інформацією про наявність собаки перед входом до відповідного приміщення чи території;

є) не допускати забруднення твариною квартири, приміщень, територій де вони утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати екскременти тварини з подальшим видаленням до сміттезбірників;

ж) забезпечити наявність повідка та намордника, необхідних для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

з) забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (адреса, телефон власника, реєстраційний номер тварини);

и) забезпечити щорічну імунізацію тварин проти сказу;

і) забезпечити своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги (обстеження, лікування, щеплення та ін.);

ї) негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарного лікаря у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного, та повідомити відповідну установу державної ветеринарної служби;

й) у випадках падежу тварин – негайно повідомляти органи державної ветеринарної служби, а реєстраційні посвідчення повертати органу реєстрації тварин;

к) у випадках заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам – негайно повідомляти про це медичну або ветеринарну установу, а також негайно доставляти для огляду у ветеринарну установу тварину, яка заподіяла ушкодження здоров’ю людині або іншим тваринам;

л) відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної особи, власником тварини;

м) запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.


2.9. Якщо власником тварини є юридична особа, то адміністрація зобов’язана призначити особу, відповідальну за благополуччя тварини.


2.10. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції в разі, якщо на це є відповідне рішення органів державної ветеринарної служби, зокрема, у випадку завдання тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.


2.11. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з органами державної ветеринарної служби перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.


2.12. Продаж тварин дозволяється:

- на території власника тварини;

- в розплідниках племінних тварин, зареєстрованих належним чином;

- в притулках (міні-притулках);

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо);

- на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, обладнаних відповідним чином.


2.13. Умертвіння тварин допускається у наступних випадках:

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які є невиліковно хворі або носії особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності оборони від нападу агресивної тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;

- сільськогосподарських тварин для одержання господарської корисної продукції.

Умертвіння тварин проводиться лише після письмової згоди ветеринарного лікаря.

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин, забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини.


3. Загальні вимоги до вигулу тварин

3.1. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.


3.2. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані супроводжувати їх під час з’явлення поза місцями їхнього постійного утримання.

Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місць їх постійного утримання тварин, без наявності дозволу державної ветеринарної служби та обов’язкового забезпечення безпеки людей.3.3. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;

- видалення екскрементів тварини.

Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані відшкодовувати витрати за вбирання території від екскрементів, сміття тощо.


4. Обов’язки власників сільськогосподарських тварин та птиці

4.1. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин зобов’язані:

а) зареєструвати продуктивних тварин в центрі з ідентифікації тварин;

б) утримувати в чистоті приміщення для тварин та птиці, прилеглі до них території;

в) систематично здійснювати заходи боротьби з мухами та гризунами;

г) негайно повідомляти ветеринарну лікарню про кожен випадок захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини та птиці;

д) доставляти сільськогосподарських тварин і птицю до ветеринарної лікарні для огляду, діагностичних досліджень та вакцинації в термін, встановлений ветеринарним лікарем, а в разі неможливості, викликати лікаря додому;

е) виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведення заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини та птиці;

є) своєчасно вивозити гній на спеціально обладнані майданчики;

ж) в будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

з) ввозити на територію м. Попасна сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

і) проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем, та оформлення ветдовідки встановленого зразку;

ї) забій птиці та кроликів, що належать громадянам, може проводитись подвірно, з обов’язковим очищенням та дезінфекцією місця забою;

й) усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.


5. Порядок реєстрації тварин

5.1. Реєстрація тварин проводиться з метою:

- єдиного обліку цих тварин в місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичичного благополуччя;

- вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.


5.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.5.3. Обов’язкову реєстрацію здійснює Попаснянська районна державна лікарня ветеринарної медицини.


5.4. У випадках втрати реєстраційного посвідчення тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.


6. За порушення цих Правил фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


6.1. Міліція в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.Заступник міського голови                                                              О.А.КозаковСекретар ради                                                                             Т.Є.Лисиченко

Додаток 1

до Правил утримання

тварин у м. Попасна Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні


Аіді (вівчарка атласька), Айну (собака айнський, хоккайдо), Акбаш Акіта-іну, Акіта американський (собака великий японський), Бергамаско (вівчарка бергамська), Боксер німецький, Бріард (вівчарка французька довгошерстна), Брохольмер датський, Був’є арденський, Був’є фланерський, Бульдог алапахський чистокровний (отто), Бульдог американський, Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін), Бульмастиф, Бультер’єр англійський, Бультер’єр англійський, стафордширський Бурбуль, південноафриканський Вельштер’єр, Вівчар картський (вівчарка картська), Вівчарка американо-канадська біла, Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен), Вівчарка бернська (бернський зененхаунд), Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд), Вівчарка голландська, Вівчарка грецька, Вівчарка ештрельська (португальська горна), Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), Вівчарка німецька, Вівчарка південноросійська (таврійська), Вівчарка пікардійська (пікар), Вівчарка польська підгалянська, Вівчарка польська татранська, Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський), Вівчарка східноєвропейська, Вовкодав ірландський, Доберман-пінчер, Дог аргентинський (аргентинський мастиф), Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо), Дог німецький, Далматин Дратхаар, Ердельтер’єр, Кангал Кане-корсо, Као де кастро лаборейро, Као де сера де астрела (португальський пастуший собака), Карабаш анатолійський, Командор (вівчарка угорська), Кувас угорський, Лабрадор-ретривер, Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий), Лайка, Леонбергер, Маламут аляскінський, Марема (вівчарка маремо-абруцька), Мастиф англійський, Мастиф бельгійський, Мастиф іспанський, Мастиф піренейський, Мастиф тибетський, Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано), Мітельшнауцер, Московська сторожова, Ньюфаундленд, Перо де преса канаріо (собака канарський), Піт-бультер’єр американський, Пурухаар Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий), Ріджбек родезійський, Ріджбек тайський, Різеншнауцер (великий шнауцер), Ротвейлер, Сенбернар, Собака вовчий італійський, Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд), Собака вовчий чеський, Собака піренейський горний (великий піренейський), Тер’єр американський стафордширський, Тер’єр російський чорний, Тоза-іну (собака японський бійцівський), Філа бразилейро (мастиф бразильський), Фокстер’єр, Хаскі сибірський, Ховаварт, Чувач словацький, Ягдтер’єр, Метиси всіх зазначених порід.
Заступник міського голови                                                              О.А.Козаков
Секретар ради                                                                             Т.Є.Лисиченко2020-2021 © Всі права застережено.